null

Świadczenia Rodzinne, Opiekuńcze, Fundusz Alimentacyjny

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Plaża Żoliborz, na pierwszym planie rodzina spędzająca czas wolny na plaży, w tle Wisła, dzień, lato.
Autor: m.st. Warszawa

W ramach wsparcia rodzin zamieszkujących Rembertów prezentujemy listę działań i programów pomocowych. Poniższy spis treśći prowadzi do opisu świadczeń:

 1. Świadczenie wychowawcze 500+
 2. Dobry Start 300+
 3. Świadczenia rodzinne
 4. Fundusz alimentacyjny
 5. Karta Dużej Rodziny

 

 

Świadczenie Wychowawcze (500+) oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych obsługuje świadczenia 500+ oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Wszystkie informacje dostępne pod linkami:

Dobry Start (300+)

Świadczenie "Dobry Start" począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022 będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.


Świadczenia rodzinne

Terminy składania wniosków:

1. Od 1 lipca 2021 r. - przez Internet:

2. wnioski w formie papierowej:

 • od 1 sierpnia 2021 r. w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy
 • wysyłając pocztą

Terminy rozpatrywania wniosków

 1. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2021 r.
 2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 października 2021 r, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2021 r.
 3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Fundusz alimentacyjny

Terminy składania wniosków:

1. Od 1 lipca 2021 r. - przez Internet:

2. wnioski w formie papierowej:

 • od 1 sierpnia 2021 r. w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy
 • wysyłając pocztą

Terminy rozpatrywania wniosków:

 1. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do 31 października 2021 r.
 2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2020 r. do 30 września 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do 30 listopada 2021 r.
 3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 do 31 października 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do 31 grudnia 2021 r.
 4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 listopada 2021 r. do 30 listopada 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do 31 stycznia 2021 r.
 5. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Więcej informacji na stronach:
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

 

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Natomiast prawo do posiadania karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania, o których mowa w art. 4 ust. 2b ustawy o Karcie Dużej Rodziny
art. 4 ust. 2b.: Prawo do posiadania karty przysługuje odpowiednio dziecku:

 1. w wieku do ukończenia 18 roku życia :
 2. w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
 • szkole – do 30 września następującego po końcu roku szkolnego:
 • szkole wyższej – do dnia 30 września roku – w  którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4 w/w ustawy
 1. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.
Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
Wnioski można składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy al. gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa: poniedziałek w godz. 8.00-18.00, wtorek – piątek w godz. 8.00-16.00.

Bliższe informacje na stronach internetowych: www.rodzina.gov.pl.

Załączniki: