null

Stypendia m.st Warszawy im. Jana Pawła II

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Miejskie stypendia im. Jana Pawła II to comiesięczne wsparcie dla uczniów i studentów. Program stypendialny jest skierowany do uczniów szkół podstawowych (po skończeniu 3. klasy) i szkół ponadpodstawowych oraz studentów do 26. roku życia.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie i studenci warszawskich szkół oraz uczelni, którzy
– mogą pochwalić się działalnością i osiągnięciami naukowymi, sportowymi, artystycznymi lub zaangażowaniem społecznym,
– uzyskują dobre wyniki w nauce,
– miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie przekracza kwoty 2000 zł.
Stypendia wynoszą od 200 do 1500 zł miesięcznie.

Rekrutacja dla uczniów rozpocznie się 24 czerwca i potrwa do 1 sierpnia.
Rekrutacja dla studentów prowadzona będzie od 1 września do 10 października.

Warto już teraz sprawdzić warunki naboru, żeby przed końcem roku szkolnego spokojnie zgromadzić potrzebną dokumentację i zwiększyć szanse na uzyskanie stypendium!

Szczegółowe informacje: https://www.centrumjp2.pl/stypendia/
Operatorem stypendiów jest Centrum Myśli Jana Pawła II, instytucja kultury m.st. Warszawy.
Kontakt w sprawie stypendiów: stypendia@centrumjp2.pl