null

Studnia oligoceńska w Rembertowie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
fot. WIR

W dniu 03.01.2018 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Rembertów a firmą Przedsiębiorstwo Innowacyjne ERGO Ryszard Gardziej została zawarta umowa na wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj” studni głębinowej i budynku ujęcia wody oligoceńskiej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. Studnia będzie zlokalizowana przy ul. Gawędziarzy 24 w Warszawie. Inwestycja będzie realizowana na podstawie wykonanego programu funkcjonalno-użytkowego i opracowanej koncepcji. Całkowity koszt inwestycji to 1 880 000 zł brutto. Termin realizacji do końca 2018 r.