null

STUDNIA OLIGOCEŃSKA W DZIELNICY REMBERTÓW

Drukuj otwiera się w nowej karcie
zdjęcie metalowego kranu

Studnia oligoceńska przy ul. Gawędziarzy 24.
Czynna codziennie w godzinach: 8:00-20:00.

Studnia

Głębokość ujęcia trzeciorzędowych wód podziemnych w Dzielnicy Rembertów wynosi 235 m. Szacuje się średni pobór wód w ilości 160 m3 na dobę. Powierzchnia zabudowy budynku poboru wody wynosi 32 m2.
Zastosowane do budowy ujęcia materiały budowlane i wyroby są bezpieczne i posiadają atest Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Uzdatnianie wody surowej odbywa się na dwóch poziomach filtracji. Dzięki temu woda uzyskiwana z kranów czerpalnych - 7 sztuk - jest wolna od zanieczyszczeń fizycznych, chemicznych 
oraz mikrobiologicznych. 

Zalecenia dotyczące przechowywania wody

Pamiętajmy, że pobraną wodę należy przechowywać w lodówce w szczelnie zamkniętych naczyniach,
w temperaturze 2°C - 8°C. Czas przechowywania w takich warunkach to maksymalnie 4 dni. W chłodnej porze roku można wodę przechowywać na zewnątrz np. na balkonie, jednak trzeba ją chronić przed przemrożeniem oraz nasłonecznieniem. W warunkach pokojowych woda może być przechowywana 24 godziny, wtedy należy pamiętać aby nie przetrzymywać jej w pobliżu źródła ciepła.

Naczynia, w których przechowujemy pobraną wodę powinny być przeznaczone tylko do tego celu. Nie należy używać naczyń, w których przedtem znajdowały się inne artykuły, ponieważ ich pozostałości mogą spowodować zmianę smaku i zapachu przechowywanej wody oraz sprzyjać rozwojowi mikroorganizmów. Do przechowywania wody najlepiej nadają się naczynia szklane, gdyż szkło w największym stopniu chroni wodę przed czynnikami z zewnątrz oraz nie wpływa na jej smak i zapach.

Można używać również butelek z PET (wtedy czas przechowywania powinien być krótszy) lub naczyń ze stali nierdzewnej lub emaliowanych.

Wskazówki dla użytkowników:

  • Przed ponownym napełnieniem naczynia należy usunąć resztki wody pozostające w naczyniu po jej wykorzystaniu oraz osad. Naczynie trzeba czyścić mechanicznie przy pomocy szczotki do mycia butelek, bez użycia detergentu. Szczotka musi być przeznaczona wyłącznie do tego celu i nie wykorzystywana do mycia naczyń o innym przeznaczeniu. Samo przepłukanie butelki/pojemnika niewielką ilością wody oligoceńskiej bezpośrednio przed napełnieniem jest wskazane, jednak niewystarczające.
  • Podczas napełniania naczyń wodą oligoceńską należy pamiętać o tym, aby przepłukać kran czerpalny przed napełnianiem naczynia, chyba, że bezpośrednio przedtem korzystała z niego inna osoba. Należy również unikać dotykania wnętrza zakrętki i okolicy otworu, przez który napełniane jest naczynie oraz zadbać o to, aby kran czerpalny nie stykał się z wnętrzem napełnianego naczynia.