null

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Został wyznaczony dodatkowy termin na składanie wniosków do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy.