null

Państwowa Straż Pożarna m. st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Państwowa Straż Pożarna m. st. Warszawy
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 13

ul. Strażacka 141
04-455 Warszawa
tel. 22 596 71 31, 22 596 71 30

https://www.gov.pl/web/kmpsp-warszawa

Terytorialny zasięg działania

Terytorialny zasięg działania, czyli tzw. "rejon chroniony" obejmuje obszar administracyjny dzielnic Rembertów i Wesoła.

W ramach struktury organizacyjnej Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy jednostka może być wykorzystywana do działań ratowniczo-gaśniczych na terenie całej Warszawy. Równocześnie jednostki rozlokowane w innych dzielnicach stolicy, w zależności od potrzeb operacyjnych, mogą uczestniczyć w akcjach na terenie naszej dzielnicy. 


Pojazdy  pożarnicze

Wyposażenie jednostki stanowią:

  • ciężki samochód gaśniczy GCBA 5/32/2,5.  Jest to pojazd na podwoziu samochodu MAN ze specjalną zabudową pożarniczą. Posiada zbiornik wodny o pojemności 5m3 oraz wyposażenie niezbędne do podawania prądów wody i piany gaśniczej. Auto jest podstawowym pojazdem pożarniczym wykorzystywanym w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
  • średni samochód gaśniczy GBAt 2,1/16/4. Jest to pojazd na podwoziu samochodu Star 1466, przystosowany do poruszania się w trudnych warunkach terenowych. Auto posiada zbiornik wodny o pojemności 2,1 m3, niezbędne oprzyrządowanie do podawania prądów wody i piany gaśniczej oraz szereg urządzeń technicznych umożliwiających wykorzystywanie pojazdu do działań związanych z szeroko rozumianym ratownictwem technicznym (np. wypadki w transporcie, katastrofy budowlane itd.).
  • ciężki samochód gaśniczy GCBA 8,2/32. Jest to pojazd na podwoziu samochodu TATRA ze specjalną zabudową pożarniczą. Posiada zbiornik wodny o pojemności 8,2 m3 i sprzęt niezbędny do podawania prądów gaśniczych wody i piany
  • drabina mechaniczna SD 30. Jest to pojazd którego podstawowym elementem zabudowy jest drabina mechaniczna pozwalająca na dotarcie na wysokość do 30 m. Na wyposażeniu auta znajduje się tzw. "skokochron" umożliwiający ewakuację ludzi z wysokości do 15 m
  • samochód kwatermistrzowski SKw-1
  • pojazd na bazie VW transporter T4 SLRr służący do zabezpieczania logistycznego akcji ratowniczo-gaśniczych
  • samochód operacyjny SLOp. Auto (FORD-Focus) przeznaczone jest do realizacji zadań związanych z kierowaniem działaniami na miejscu akcji oraz zabezpieczeniem  potrzeb administracyjnych i logistycznych jednostki.

Sprzęt i wyposażenie

Jednostka dysponuje znaczną ilością sprzętu i urządzeń technicznych umożliwiających  wykonywanie różnorodnych zadań ratowniczych.

W znakomitej większości są to urządzenia o napędzie hydraulicznym (tzw. hydraulika siłowa) (nożyce, rozpieraki, otwieracze do drzwi) służące do uwalniania ludzi podczas wypadków komunikacyjnych, katastrof budowlanych itp.

Istotnym elementem wyposażenia są pompy do wody zarówno czystej, jak i zanieczyszczonej. Zapewniają one możliwość efektywnych działań na okoliczność lokalnych podtopień.

Innym, równie często wykorzystywanym w działaniach ratowniczych sprzętem są piły motorowe do drewna, piły motorowe do betonu i stali, piły do materiałów niejednorodnych. Bardzo przydatnymi, szczególnie w warunkach pożarów budynków, urządzeniami są agregaty oddymiające.

Powyżej przedstawiony sprzęt, jak i pozostałe elementy wyposażenia, w tym wyposażenia indywidualnego strażaka (aparaty powietrzne, ubrania specjalne, hełmy itd.) stanowią nieodzowny czynnik decydujący o efektywności działań straży pożarnej.

Straż pożarna zajmuje się również udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej. Stąd też na wyposażeniu pojazdów pożarniczych znajdują się zestawy ratownictwa medycznego (tzw. zestawy PSP R-1) umożliwiające podjęcie skutecznej akcji ratowniczej w tym obszarze  działań.

 
Codzienne funkcjonowanie jednostki

Podstawowym zadaniem jednostki są wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych. Niezależnie od powyższego codziennie (oprócz dni świątecznych) realizowany jest roczny cykl doskonalenia zawodowego mający na celu optymalne przygotowanie strażaków i sprzętu do działań. Proces szkoleniowy obejmuje zagadnienia teoretyczne prowadzone w formie wykładów oraz część praktyczną składającą się z ćwiczeń na terenie jednostki oraz tzw. "ćwiczeń na obiektach" stanowiących jeden z elementów rozpoznania operacyjnego obszaru chronionego. Niezwykle ważnym składnikiem codziennej służby są prowadzone na bieżąco przeglądy techniczne oraz konserwacja pojazdów i sprzętu. Powyższe działania mają na celu zapewnienie  profesjonalnego przygotowania jednostki do akcji ratowniczo-gaśniczych. Niezależnie od powyższego prowadzimy zajęcia propagujące ochronę przeciwpożarową  i zasady bezpiecznego zachowania się na okoliczność powstania pożaru lub innego zagrożenia (np. w formie spotkań z dziećmi i młodzieżą w ramach tzw. "dni otwartych koszar").