null

STRAŻ MIEJSKA VII Oddział Terenowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

STRAŻ MIEJSKA VII Oddział Terenowy 

tel. 613 34 66

Do głównych zadań strażników z Oddziałów Terenowych należy:
- czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców na swoim terenie, tj. wykrywanie, przeciwdziałanie oraz informowanie lokalnych społeczności o potencjalnych zagrożeniach
- kontrolowanie i egzekwowanie prawidłowego wykonywania obowiązków utrzymania porządku przez administratorów nieruchomości, dozorców i służby miejskie
- zapobieganie dewastacji obiektów i urządzeń komunalnych oraz miejskiej zieleni
- kontrolowanie prawidłowego zabezpieczenia i utrzymania porządku w miejscach prowadzonych prac porządkowych, remontowo-inwestycyjnych oraz na placach budów
- czuwanie nad prawidłowym parkowaniem i przeciwdziałanie przypadkom tamowania ruchu kołowego i pieszego
- wykrywanie awarii i uszkodzen w infrastrukturze miasta oraz powiadamianie o nich odpowiednich służb miejskich. W koniecznych przypadkach zabezpieczanie miejsc niebezpiecznych
- współpraca z instytucjami samorządu lokalnego oraz wspólnotami mieszkaniowymi

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.

map-oracle@1.0.0/js/MapOracleMap.es as MapOracleMap