null

VII Oddział Terenowy Straży Miejskiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

VII Oddział Terenowy Straży Miejskiej
ul. Kobielska 5
04-359 Warszawa
tel. 22 741-32-10, fax 22 619-15-86

https://www.strazmiejska.waw.pl/

Do głównych zadań strażników z Oddziałów Terenowych należy: czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców na swoim terenie, tj. wykrywanie, przeciwdziałanie oraz informowanie lokalnych społeczności o potencjalnych zagrożeniach, kontrolowanie i egzekwowanie prawidłowego wykonywania obowiązków utrzymania porządku przez administratorów nieruchomości, dozorców i służby miejskie, zapobieganie dewastacji obiektów i urządzeń komunalnych oraz miejskiej zieleni, kontrolowanie prawidłowego zabezpieczenia i utrzymania porządku w miejscach prowadzonych prac porządkowych, remontowo-inwestycyjnych oraz na placach budów, czuwanie nad prawidłowym parkowaniem i przeciwdziałanie przypadkom tamowania ruchu kołowego i pieszego, wykrywanie awarii i uszkodzeń w infrastrukturze miasta oraz powiadamianie o nich odpowiednich służb miejskich. W koniecznych przypadkach zabezpieczanie miejsc niebezpiecznych, współpraca z instytucjami samorządu lokalnego oraz wspólnotami mieszkaniowymi.

Dzielnicowi i Rejonowi Straży Miejskiej