null

Stop! Oszustom w Rembertowie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 10 czerwca br. w Domu Kultury „Wygoda” delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zorganizowała dla mieszkańców osiedla Kawęczyn-Wygoda spotkanie edukacyjne, dotyczące metod wykorzystywanych przez oszustów.

W spotkaniu wzięli udział Z-ca Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Rembertów – Jacek Maluchnik, Kierownik Referatu Prewencji Komisariatu Policji Warszawa Rembertów – Janusz  Rebuś oraz rejonowi z VII Oddziału Terenowego Straży Miejskiej – Andrzej Kwiatkowski i Tomasz Szymański.

Kierownik zespołu delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Tomasz Andrzejewski przedstawił obecnym na spotkaniu mieszkańcom statystyki dotyczące wyłudzeń pieniędzy od osób starszych oraz prezentację pt. „Świadomy Senior-metody oszustw”.

Podczas prezentacji omówione zostały najczęściej stosowane metody oszustów, m. in.: „na wnuczka”, „na policjanta”, „na akwizytora”, na pracownika OPS” oraz wyświetlone filmy edukacyjne obrazujące sposoby dokonywania wyłudzeń. Mieszkańcy wysłuchali również autentycznej rozmowy nagranej pomiędzy fałszywym wnuczkiem, a potencjalną ofiarą.

Na zakończenie spotkania wszystkie osoby otrzymały przekazane przez delegaturę BBiZK zakładki do książek z instrukcją udzielenia pierwszej pomocy.