null

Statut dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Statut - tekst ujednolicony

Uchwała Nr LXX/2182/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom m. st. Warszawy.

Zmiany

  • Uchwała Nr XXI/539/2019 Rady m. st. Warszawy z 7.11.2019 r.
  • Uchwała Nr LIX/1573/2017 Rady m. st. Warszawy z 15.12.2017 r.
  • Uchwała Nr XXXVIII/967/2016 Rady m. st. Warszawy 15.12.2016 r.
  • Uchwała Nr XCII/2344/2014 Rady m. st. Warszawy 16.10.2014 r.
  • Uchwała Nr LXXXIX/2235/2014 Rady m. st. Warszawy 28.08.2014 r.
  • Uchwała Nr LXXI/2228/2010 Rady m. st. Warszawy z 28.01.2010 r.

Więcej szczegółów na stronie: www.bip.warszawa.pl