null

Stanowisko Rady Dzielnicy w sprawie gospodarki odpadami

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rada Dzielnicy Rembertów wnosi do Prezydenta m.st. Warszawy oraz Rady Warszawy o podjęcie działań zmierzających do zmiany metody naliczania opłat i obniżenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. To fragment Stanowiska nr 1/XVII/2020 przyjętego na sesji Rady Dzielnicy Rembertów w dniu 12 lutego 2020 r.

Działania te zostały podjęte po styczniowej sesji, na której dyrektor Biura Gospodarki Odpadami m.st. Warszawy Paweł Lachowicz omówił nowe zasady gospodarowania odpadami. Wzbudziło to wiele wątpliwości i niezadowolenia wśród obecnych na sesji mieszkańców. Przewodniczący Rady Dzielnicy zobowiązał się do przygotowania, wraz z Burmistrzem Dzielnicy, stanowiska w tej sprawie. Pełny tekst stanowiska wraz z uzasadnieniem dostępny jest w załączniku.

Załączniki: