null

Środowisko

Drukuj otwiera się w nowej karcie

INFORMACJE OGÓLNE

Dzielnica nasza, choć niewielka, zasługuje na zainteresowanie ze względu na duże obszary leśne tworzące tzw. korytarz ekologiczny. Występujące tu liczne pomniki przyrody zostały objęte ochroną.

Tereny leśne Dzielnicy Rembertów stanowią ok. 31 % powierzchni Dzielnicy. Są to głównie lasy Skarbu Państwa zarządzane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Drewnica w Ząbkach (ok. 430 ha), lasy osób fizycznych (ok. 152 ha) oraz osób prawnych (ok. 3ha). Można wyróżnić następujące typy siedliskowe lasu: Bśw (bór świeży), Bw (bór wilgotny), BMw (bór mieszany wilgotny), LMśw (las mieszany świeży) oraz olsy. W składzie gatunkowym drzewostanów przeważa sosna jako gatunek główny, z brzozą brodawkowatą i dębem szypułkowym ( gatunki domieszkowe).

POMNIKI PRZYRODY NA TERENIE REMBERTOWA

1. Drzewa rosnące na terenie Akademii Obrony Narodowej:
    - Jarząb pospolity - nr rejestru wojewódzkiego 46,
    - 18 dębów szypułkowych - nr rejestru wojewódzkiego 44,
    - 23 dęby szypułkowe, brzoza brodawkowa - nr rejestru wojewódzkiego 1205,
    - Wiąz szypułkowy - nr rejestru wojewódzkiego 45.
2. Dąb szypułkowy rosnący na posesji przy ul. Gawędziarzy 38 - nr rejestru wojewódzkiego 598.
3. Cztery dęby szypułkowe rosnące na trenie lasu przy ulicy Żołnierskiej 17 - nr rejestru wojewódzkiego 68.
4. Grusza polna rosnąca w lesie przy ulicy Żołnierskiej - nr rejestru wojewódzkiego 598.
5. Wiąz szypułkowy rosnący na posesji przy ulicy Fornalskiej 7 - nr rejestru wojewódzkiego 597.

BIEŻĄCE ZADANIA URZĘDU DZIELNICY W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

- urządzanie i utrzymanie zieleni miejskiej (skwerów, miejsc pamięci narodowej, drzew ulicznych - przy ulicach będących we władaniu Miasta Stołecznego Warszawy ). Drzewa, będące w złym stanie zdrowotnym, zagrażające bezpieczeństwu są usuwane i zastępowane nowymi nasadzeniami. Ponadto sadzone są rośliny ozdobne przy miejscach pamięci narodowej,

- utrzymanie czystości i porządku na terenie dzielnicy  polegające na likwidacji nielegalnych składowisk odpadów na terenach ulic, placów i obszarów otwartych  oraz terenach zieleni. Dokonywane są kontrole posesji pod względem sanitarno-porządkowym.  Kontroli podlega również ogólny wygląd posesji oraz warunki utrzymania psa,

- prowadzenie edukacji ekologicznej, współpraca z placówkami oświatowymi w organizowaniu akcji Dzień Ziemi oraz Sprzątanie Świata. Co roku zakupywane są rękawice i worki dla uczniów, a także nagrody dla szkół, w postaci pomocy dydaktycznych, książek, sprzętu audio-video czy roślin do nasadzeń,

- prowadzenie i nadzór selektywnej zbiorki zużytych źródeł światła w 12 punktach na ternie Dzielnicy ( szkoły, przedszkola, domy kultury, przychodnie lekarskie). Zachęcamy mieszkańców do korzystania z segregacji zużytych źródeł światła.

"w Rembertowie mieszkać warto!" bo.... mamy najlepszy klimat!
Według ekspertów z Polskiej Akademii Nauk Rembertów, obok Wawra, Wesołej i części Białołęki, może się pochwalić najlepszym klimatem w stolicy (która sama plasuje się dość wysoko w rankingu innych miast Polski, nie wspominając o Zachodniej Europie). Zdaniem naukowców zawdzięcza to dużej powierzchni lasów na swoim terytorium, które zapobiegają zbytniemu nagrzewaniu się budynków. Przy tworzeniu klimatycznej mapy Warszawy pod uwagę brano takie czynniki jak: promieniowanie słoneczne, odczuwalną temperaturę, wilgotność i ruch powietrza na przestrzeni ostatnich 10 lat.
To kolejny dowód na to, że "w Rembertowie mieszkać warto!" 

Więcej informacji w zakładce Ochrona środowiska.