null

Środki finansowe dla osób pomagającym obywatelom Ukrainy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawiacy goszczący gości z Ukrainy w swoich domach mogą wnioskować o wsparcie finansowe. W urzędach dzielnic i OPS-ach rozpatrywane są wnioski o jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy oraz 40 zł za każdy dzień pomocy dla warszawiaków.

Jednorazowe świadczenie dla Ukraińców 
Każdy obywatel Ukrainy, który przyjechał do Polski po 24 lutego 2022 r. i otrzymał numer Pesel może ubiegać się o jednorazowe wsparcie w wysokości 300 złotych. Wnioski w Rembretowie przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej przyul. Plutonowych 10. Środki te mogą zostać przeznaczone na pokrycie bieżących wydatków tj.: ubrania, żywność, czy opłatę za mieszkanie.


Gościsz obywateli Ukrainy? Otrzymasz wsparcie 
Warszawiacy, którzy zapewniają zakwaterowanie obywatelom Ukrainy w swoich domach (tym którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r.) otrzymają świadczenie w wysokości 40 zł za każdy dzień pomocy. O świadczenie można się także ubiegać w urzędach dzielnic. Wnioski przyjmowane są w Wydziale Obsługi Mieszkańców naszego urzędu.  
Maksymalny okres rządowego wsparcia to 60 dni. Przewidziano jednak wydłużenie tego czasu po uzyskaniu zgody Wojewody. 


Szybkie wsparcie od UNHCR
Dodatkowej pomocy finansowej udziela Urząd Organizacji Narodów Zjednoczonych UNHCR. Punkt działa w siedzibie ZTM przy ul. Grochowskiej 316/320 o dponiedziału do piatku w g. 8-16. Uchodźcy, którzy przekroczyli którąkolwiek z ukraińskich granic po 24 lutego 2022 r. mogą ubiegać się o ekspresowe wsparcie finansowe w wysokości 1500 zł. 
 

https://www.gov.pl/web/mswia/srodki-finansowe-dla-osob-pomagajacym-obywatelom-ukrainy