null

Spotkanie z projektantem ul. A9KDD (Mokry Ług)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Trwają prace związane z projektowaniem ulicy oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru Mokry Ług jako A9KDD z włączeniem w A10KDD. 8 listopada 2022 r. zaprosiliśmy mieszkańców na spotkanie z projektantem, który przygotowuje koncepcję przebiegu ulicy.

W trakcie spotkania projektanci przedstawili założenia projektowe i koncepcje przebiegu ulicy. Udzielali odpowiedzi na pytania mieszkańców i zapoznawali się z ich uwagami. Dziękujemy za udział w spotkaniu. Uwagi mieszkańców będą rozpatrywane w trakcie dalszych prac projektowych. 
W załącznikach prezentujemy wstępną koncepcję przebiegu A9KDD.   
 

Załączniki: