null

Spotkanie w Rembertowskiej Akademii Seniora

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 2 marca br. o godz. 16.00 w Urzędzie Dzielnicy Rembertów odbyło się spotkanie delegatury BBiZK, policji i straży miejskiej ze słuchaczami Rembertowskiej Akademii Seniora poświęcone wyłudzaniu pieniędzy od osób starszych metodą „na wnuczka” i na „policjanta”.

Celem spotkania było omówienie zagrożeń jakie czekają na seniorów. Szczególny nacisk położono na przedstawienie metod działania przestępców, w tym m.in. „na wnuczka” i na „policjanta”. Obecni na spotkaniu zostali poinformowani jak mają w takich sytuacjach postępować, by nie paść ofiarą oszustwa lub by funkcjonariusze mogli ująć przestępców na gorącym uczynku. Seniorzy zadawali pytania i zgłaszali swoje uwagi, doświadczenia, a nawet próby wyłudzeń metodą na kogoś bliskiego z rodziny.

Cieszy wysoka świadomość osób starszych dotycząca omawianych zagrożeń, które zabierając głos informowały jak w takich sytuacjach postąpiły. Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego co roku organizuje spotkania dla seniorów przypominające o zagrożeniach, co przekłada się na wysoką świadomość oraz brak wśród słuchaczy RAS osób, które padły ofiarami takich oszustw.