null

Spotkanie konsultacyjne

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Strategia adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do 2050 roku to dokument, który będzie zawierał działania zapobiegające i łagodzące skutki podtopień, suszy, upałów, powodzi czy silnego wiatru. Warszawa przygotowuje się na okoliczność gwałtowniejszych i częstszych ulew, dłuższych i uciążliwszych upałów, groźniejszych fal powodziowych oraz silniejszych wiatrów.

Do końca stycznia 2017 roku przygotowano mapę klimatyczną oraz założenia Strategii adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy. Założenia są konsultowane z mieszkańcami od lutego do końca czerwca 2017 roku. Na podstawie wyników konsultacji powstanie projekt Strategii, który jesienią 2017 roku będzie poddany ponownym konsultacjom. Gotowa Strategia będzie przedmiotem obrad Rady Miasta oraz zostanie uchwalona. Strategia będzie gromadziła działania publiczne, prywatno-publiczne oraz prywatne przyczyniające się do łagodzenia skutków zmian klimatu.

POMYSŁY na KLIMAT można przekazać do końca czerwca 2017 r.:

• podczas spotkań konsultacyjnych
• elektronicznie na: www.adaptcity.pl (www.konsultacje.um.warszawa.pl)
• lub na adres Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa

Spotkanie konsultacyjne w Dzielnicy Rembertów odbędzie się 9 lutego 2017 r. o godz. 18.00 w Urzędzie Dzielnicy Rembertów w sali kolumnowej.

Więcej informacji na stronie: http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/pomysl-na-klimat-strategia-adaptacji-do-zmian-klimatu-dla-mst-warszawy