null

Spotkania Komisji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Najbliższe spotkanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego – Rembertów:

26 marca 2024 r. o godz. 18.00, Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy (sala 201/3, 1-sze piętro).

Porządek spotkania:

  1. Otwarcie spotkania, powitanie, stwierdzenie quorum;
  2. Informacja o "Zielonym Ładzie", istnieje prawdopodobieństwo obecności  pracowników UD z referatów utrzymania czystości oraz ochrony środowiska - uzgodnienia w trakcie, (Przewodniczący);
  3. Debata "Zderzenie pokoleń" (nazwa robocza), Pan Kamil Staruch (Rembertów Bezpośrednio),
  4. Wybory samorządowe do Rady Dzielnicy w Rembertowie, oczekiwania, nadzieje dot. przyszłości naszej Dzielnicy Rembertów za 5,10,15 lat;
  5. Akcja Pana Macieja Ciulkina i Pana Kamila Starucha dot. przejścia podziemnego pod torami - przykład godny naśladowania;
  6. Wolne wnioski, pytania, propozycje;
  7. Ustalenie terminu kolejnego spotkania, zamknięcie spotkania.

Załączniki: