null

Sport i Rekreacja

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu dla Dzielnicy Rembertów

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji

pok. 610, tel.  22 44 33 869, 22 44 33 916
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 

Naczelnik: Bożena Mazurkiewicz
tel. 22 44 33 868
e-mail: b.mazurkiewicz@um.warszawa.pl


Pracownicy:

Sylwia Chudek - główny specjalista
sjaron@um.warszawa.pl

Sebastian Tchórzewski
stchorzewski@um.warszawa.pl

 

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji należą w szczególności:

  • podejmowanie inicjatyw mających na celu popularyzację sportu i rekreacji wśród mieszkańców dzielnicy przy wykorzystaniu bazy sportowej i rekreacyjnej znajdującej się na terenie dzielnicy,
  • inicjowanie działań na rzecz rozwoju bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie dzielnicy,
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie sportu i rekreacji,
  • organizowanie i wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze lokalnym,
  • tworzenie warunków do rozwoju sportu szkolnego w ramach zajęć pozalekcyjnych, tym propagowanie i wspomaganie organizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz organizacji zawodów szkolnych na terenie dzielnicy,
  • tworzenie warunków do uprawiania sportu i rekreacji przez osoby niepełnosprawne,
  • współdziałanie z Biurem Sportu i Rekreacji w zakresie realizacji miejskich programów sportowych i rekreacyjno-sportowych na terenie dzielnicy.

 

Załączniki: