null

Skład Komisji

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Przewodniczący Dzielnicowej Komisji:

Włodzimierz Kasprzycki        
Klub Przyjaciół Rembertowa
tel. 515 791 425  
e-mail:  w.kasprzycki@upcpoczta.pl 

Prezydium Dzielnicowej Komisji:

Włodzimierz Kasprzycki        
Klub Przyjaciół Rembertowa
tel. 515 791 425  
e-mail:  w.kasprzycki@upcpoczta.pl

Maciej Ciulkin
Projekt Rembertów
tel.  509 199 906
e-mail: radny.maciej.ciulkin@gmail.com

Elżbieta Kochańska
Klub Turystyki Rowerowej Rembertów
tel.  602 417 459
e-mail: e.kochanska@wp.pl

Andrzej Kusyk
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Rembertowa
tel.  694 944 398
e-mail: pw.progress@wp.pl

Kamil Staruch
Rembertów Bezpośrednio
tel.  609 368 181
e-mail: kamil.staruch@gmail.com

Skład Dzielnicowej Komisji:

  1. Fundacja ART
  2. Klub Przyjaciół Rembertowa
  3. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Rembertowa
  4. Projekt Rembertów
  5. Rembertów Bezpośrednio
  6. Klub Turystyki Rowerowej Rembertów
  7. UKS Asz Woj. Warszawa Rembertów
  8. UKS Feniks Rembertów

Przedstawiciel Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy wchodzący w skład Dzielnicowej Komisji:

Marcin Kuriata
e-mail: mkuriata@um.warszawa.pl
tel.: (22) 44 33 868