null

Senior świadomy to senior bezpieczny

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Pod takim hasłem, w dniu 9 stycznia 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie ze słuchaczami Rembertowskiej Akademii Seniora w ramach prowadzonej przez delegaturę Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego kampanii informacyjnej „Świadomy senior”. 

Głównym celem spotkania było przypomnienie osobom starszym nabytej wiedzy na temat zagrożeń, jakie mogą spotkać ich w codziennym życiu, w tym związanych z oszustwami metodą „ na wnuczka, policjanta, krewnego czy administratora”. Niewątpliwie spotkanie to przebiegło w miłej, przyjaznej atmosferze, oraz pozostawiło w świadomości seniorów pozyskaną wiedzę dotyczącą podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Na zakończenie spotykania wszyscy uczestnicy otrzymali kalendarze na 2017 rok oraz ulotkę z informacją przypominającą jak należy się zachować w przypadku otrzymania podejrzanego telefonu.