null

Program Aktywny Senior

Drukuj otwiera się w nowej karcie

www.ras.edu.plProgram Aktywny Senior skierowany jest do osób starszych - emerytów i rencistów po 50 roku życia. Obejmuje zajęcia rekreacyjno - sportowe w obiektach sportowych (pływanie, hale i sale sportowe) pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów.

Cele programu:
• podniesienie sprawności psychofizycznej osób starszych - emerytów i rencistów,
• wdrażanie nawyku do prozdrowotnego stylu życia obejmującego ćwiczenia fizyczne, dietę i pozytywne myślenie,
• podniesienie zdolności do samodzielnego funkcjonowania,
• podniesienie jakości życia,
• przeciwdziałanie monotonii dnia codziennego,
• uświadomienie potrzeby i kształtowanie nawyku aktywności ruchowej,
• rozszerzenie możliwości kontaktu z innymi ludźmi dla osób samotnych.

Główne zadania:
Dostosowanie charakteru i zakresu ćwiczeń do wieku i sprawności fizycznej oraz potrzeb uczestników zajęć. Organizacja ćwiczeń fizycznych usprawniających i wzmacniających cały aparat ruchowy (mięśni, stawów), kształtowanie prawidłowych funkcji oddechowych. Zapoznanie z różnymi odmianami gimnastyki (ćwiczenia wolne, z muzyką, gimnastyka poranna, ćwiczenia ogólnorozwojowe, oddechowe itp.). Uświadomienie starszym osobom potrzeby kształtowania nawyku aktywności ruchowej niezbędnej do samodzielnego funkcjonowania. Stworzenie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego w grupie rówieśniczej i wyjścia z domu dla „przyjemności".

Wykorzystanie infrastruktury sportowej i fachowego potencjału ludzkiego do kształtowania wśród ludzi starszych prozdrowotnego stylu życia.

Program jest realizowany przez miejskie ośrodki sportu i rekreacji oraz organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu ofert.


Bezpłatne zajęcia gimnastyki usprawniającej

Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Rembertów zaprasza na bezpłatne zajęcia gimnastyki usprawniającej dla osób powyżej 55. roku życia w ramach programu „Aktywny Senior” w okresie od dnia 17.01.2022 r. do dnia 10.06.2022 r. z wyłączeniem ferii zimowych, dni świątecznych oraz dni 14, 15 i 19.04.2022 r. w grupach do 40 osób, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Szkoła Podstawowa nr 376, ul. Ziemskiego 22:

  • poniedziałki, godz. 17.00 - 17.45 i piątki, godz. 16.00 – 16.45,

Szkoła Podstawowa nr 189, ul. Dwóch Mieczy 5:

  • środy, godz. 18.00-18.45 i piątki, godz. 17.15 – 18.00,

Dom Kultury „Rembertów” ul. Komandosów 8:

  • wtorki i czwartki, godz. 11.00 – 11.45.

Szkoła Podstawowa Nr 217, ul. Paderewskiego 45

w okresie od 14 lutego 2022 r. do 9 czerwca 2022 r

  • poniedziałki i czwartki w godzinach 18.30-19.15 z wyłączeniem dni świątecznych oraz 14.04.2022 r.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach są oświadczenia uczestników lub zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy bezpośrednio u instruktorek. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku.

Program „Aktywnie po zdrowie”: Zajęcia odbywają się w budynku OPS-u od 18.01.2022 r. do 26.05.2022 r. we wtorki i czwartki z wyłączeniem 14.04.2022 r oraz 03.05.2022 r., po 45 minut: grupa „A”: 8.45-9.30, grupa „B”: 9.30-10.15, grupa „C”: 10.15-11.00, grupa „D”: 11.00-11.45.

Załączniki: