null

Program Aktywny Senior

Drukuj otwiera się w nowej karcie

www.ras.edu.plProgram Aktywny Senior skierowany jest do osób starszych - emerytów i rencistów po 50 roku życia. Obejmuje zajęcia rekreacyjno - sportowe w obiektach sportowych (pływanie, hale i sale sportowe) pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów.

Cele programu:

 • podniesienie sprawności psychofizycznej osób starszych - emerytów i rencistów,
 • wdrażanie nawyku do prozdrowotnego stylu życia obejmującego ćwiczenia fizyczne, dietę i pozytywne myślenie,
 • podniesienie zdolności do samodzielnego funkcjonowania,
 • podniesienie jakości życia,
 • przeciwdziałanie monotonii dnia codziennego,
 • uświadomienie potrzeby i kształtowanie nawyku aktywności ruchowej,
 • rozszerzenie możliwości kontaktu z innymi ludźmi dla osób samotnych.

Główne zadania:

Dostosowanie charakteru i zakresu ćwiczeń do wieku i sprawności fizycznej oraz potrzeb uczestników zajęć. Organizacja ćwiczeń fizycznych usprawniających i wzmacniających cały aparat ruchowy (mięśni, stawów), kształtowanie prawidłowych funkcji oddechowych. Zapoznanie z różnymi odmianami gimnastyki (ćwiczenia wolne, z muzyką, gimnastyka poranna, ćwiczenia ogólnorozwojowe, oddechowe itp.). Uświadomienie starszym osobom potrzeby kształtowania nawyku aktywności ruchowej niezbędnej do samodzielnego funkcjonowania. Stworzenie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego w grupie rówieśniczej i wyjścia z domu dla „przyjemności". Wykorzystanie infrastruktury sportowej i fachowego potencjału ludzkiego do kształtowania wśród ludzi starszych prozdrowotnego stylu życia.

 

Bezpłatne zajęcia gimnastyki usprawniającej

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia gimnastyki usprawniającej dla osób powyżej 55. roku życia w ramach programu „Aktywny Senior” w grupach do 40 osób, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • Szkoła Podstawowa nr 376, ul. Ziemskiego 22

poniedziałki godz. 17.00 – 17.45 i piątki godz. 16.00 – 16.45

 • Szkoła Podstawowa nr 189, ul. Dwóch Mieczy 5

środy godz. 18.00 – 18.45 i piątki godz. 17.15 – 18.00

 • Dom Kultury „Rembertów” ul. Komandosów 8

wtorki i czwartki w godz 11.00 – 11.45

 • DK Wygoda

w poniedziałki i środy w godzinach 10.00 – 10.45

 • Szkoła Podstawowa nr 217, ul. Paderewskiego

w poniedziałki i czwartki w godzinach 18.30-19.15 (od 30.01.2023).

Zajęcia będą odbywały się z wyłączeniem ferii oraz wakacji.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach są oświadczenia uczestników lub zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy bezpośrednio u instruktorek. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku.

Taniec dla Seniorów

Rembertowskich Seniorów zapraszamy w każdy czwartek o g. 15.30 na bezpłatne zajęcia taneczne.
Zajęcia odbywają się w Artdance & Artfit  przy ul. Kadrowej 17.

Załączniki: