null

Program Aktywny Senior

Drukuj otwiera się w nowej karcie

www.ras.edu.plProgram Aktywny Senior skierowany jest do osób starszych - emerytów i rencistów po 50 roku życia. Obejmuje zajęcia rekreacyjno - sportowe w obiektach sportowych (pływanie, hale i sale sportowe) pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów.

Cele programu:
• podniesienie sprawności psychofizycznej osób starszych - emerytów i rencistów,
• wdrażanie nawyku do prozdrowotnego stylu życia obejmującego ćwiczenia fizyczne, dietę i pozytywne myślenie,
• podniesienie zdolności do samodzielnego funkcjonowania,
• podniesienie jakości życia,
• przeciwdziałanie monotonii dnia codziennego,
• uświadomienie potrzeby i kształtowanie nawyku aktywności ruchowej,
• rozszerzenie możliwości kontaktu z innymi ludźmi dla osób samotnych.

Główne zadania:
Dostosowanie charakteru i zakresu ćwiczeń do wieku i sprawności fizycznej oraz potrzeb uczestników zajęć. Organizacja ćwiczeń fizycznych usprawniających i wzmacniających cały aparat ruchowy (mięśni, stawów), kształtowanie prawidłowych funkcji oddechowych. Zapoznanie z różnymi odmianami gimnastyki (ćwiczenia wolne, z muzyką, gimnastyka poranna, ćwiczenia ogólnorozwojowe, oddechowe itp.). Uświadomienie starszym osobom potrzeby kształtowania nawyku aktywności ruchowej niezbędnej do samodzielnego funkcjonowania. Stworzenie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego w grupie rówieśniczej i wyjścia z domu dla „przyjemności".

Wykorzystanie infrastruktury sportowej i fachowego potencjału ludzkiego do kształtowania wśród ludzi starszych prozdrowotnego stylu życia.

Program jest realizowany przez miejskie ośrodki sportu i rekreacji oraz organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu ofert.


Bezpłatne zajęcia gimnastyki usprawniającej

Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Rembertów zaprasza na bezpłatne zajęcia gimnastyki usprawniającej dla osób powyżej 55. roku życia w ramach programu „Aktywny Senior” w okresie od dnia 5.09.2022 r. do dnia 9.12.2022 r. w grupach do 40 osób, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Szkoła Podstawowa nr 376, ul. Ziemskiego 22:

  • poniedziałki, godz. 17.00 - 17.45 i piątki, godz. 16.00 – 16.45,

Szkoła Podstawowa nr 189, ul. Dwóch Mieczy 5:

  • środy, godz. 18.00-18.45 i piątki, godz. 17.15 – 18.00,

Dom Kultury „Rembertów” ul. Komandosów 8:

  • wtorki i czwartki, godz. 11.00 – 11.45.

Dom Kultury “Wygoda”, ul. Koniecpolska 14

  • poniedziałki i środy w godzinach 10.00-10.45

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach są oświadczenia uczestników lub zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy bezpośrednio u instruktorek. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku.

 

Taniec dla Seniorów
Rembertowskich seniorów zapraszamy w każdy czwartek o g. 15.30 na bezpłatne zajęcia taneczne.
Zajęcia odbywają się w Artdance & Artfit  przy ul. Kadrowej 17.

W górnej części plakatu zdjęcie tańczących osób, seniorów, trzy kobiety dwóch mężczyzn, w dłoniach trzymają balony. Na dole tekst na dole tekst na fioletowym tle zawierający informację o bezpłatnych zajęciach dla seniorów w szkole tańca ArtDance przy ul. Kadrowe. Loga organizatorów na białym pasku na dole.

 

 

Niebieskie tło, biała ramka, po prawej stronie obrazek ćwiczącej kobiety, na dole logo organizatora. Po środku tekst, zaproszenie na bezpłatne zajęcia Aktywny senior czyli gimnastykę dla osób po 55 roku życia

Załączniki: