null

Segreguj właściwie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informujemy, że na stronie portalu www.warszawa19115.pl w zakładce "Wszystko o odpadach" pojawiły się naklejki na pojemniki na odpady, fakcja zmieszane i wielkogabarytowe, które są uzupełnieniem pozostałych frakcji - bio, metale i plastik, papier, szkło. Naklejki te zostały przygotowane na prośbę zarządców nieruchomości i mieszkańców i prezentują najbardziej podstawowe zasady segregacji. Materiały graficzne można pobrać ze strony:

www.warszawa19115.pl/documents/20184/0/Naklejki_Jak_segregowac+2020-09-03_all_print.pdf/35468dc9-2d1b-4c6b-8a92-2795b5e31b41

Załączniki: