null

Rządowe wytyczne dla organizacji zajęć szkolnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ministerstwo Zdrowia, resort edukacji oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały ogólne zasady nauki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września. Dyrektorom szkół mają zadbać o bezpieczeństwo epidemiczne oraz o zdrowie psychiczne uczniów.

Dystans, dezynfekcja, maseczki w każdej szkole

W ogólnych zaleceniach organizacji zajęć w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych znalazły się informacje o dezynfekcji, dystansie, zasadach higieny, wietrzenia pomieszczeń, zachowaniu dystansu społecznego i stosowania maseczek ochronnych. Rządowe wytyczne dotyczą organizacji zajęć lekcyjnych, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, zasad żywienia w szkołach oraz postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników.

Bezpieczeństwo sanitarne i troska o zdrowie psychicznie uczniów

W opracowanych zaleceniach zwrócono uwagę na kwestię zarówno bezpieczeństwa w organizacji zajęć lekcyjnych w szkołach, jak również troskę o zdrowie psychiczne uczniów. W Warszawie natomiast już w zeszłym semestrze szkolnym, kiedy dzieci wróciły do nauki stacjonarnej przygotowaliśmy dla dyrektorów stołeczych szkół poradnik „Wracamy do szkoły!”. Publikacja zawiera rekomendacje jak organizować zajęcia dla uczniów po okresie długotrwałej izolacji i zdalnego nauczania, scenariusze zajęć oraz m.in. ofertę wsparcia psychologicznego – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Szczepienia w szkołach

Jak dodaje wiceprezydent Kaznowska w wytycznych przygotowanych przez MEiN, MZ oraz GIS znajduje się również rekomendacja dla pracowników szkół i uczniów w określonych grupach wiekowych dotycząca szczepień przeciw COVID-19.

Zgodnie z wcześniejszymi informacji resort edukacji zapowiada, że na początku września w szkołach będzie prowadzony tydzień informacyjny o szczepieniach. Planowane są lekcje o zdrowiu oraz spotkania z rodzicami. W drugim tygodniu września zostaną zebrane deklaracje od rodziców i wypełnione formularze ze zgodą, tak żeby w trzecim tygodniu września ruszyć ze szczepieniami uczniów.

Dwukrotnie zwróciliśmy się już do Ministerstwa Zdrowia o wyjaśnienie kilku kwestii, które są kluczowe dla przeprowadzenia procesu szczepień uczniów. Nasze pytania dotyczą m.in. czy na terenie szkół wymagana jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego przy szczepieniu młodzieży w wieku 12-16 lat? – zwraca uwagę Renata Kaznowska. – Kto i jak będzie zgłaszał uczniów na szczepienia? Czy placówki oświatowe mają pośredniczyć w  zbieraniu oświadczeń ze zgodami na szczepienia dzieci w szkołach? Podobnych pytań mamy więcej i czekamy na szczegółowe wytyczne żeby prawidłowo i profesjonalnie przeprowadzić cały proces – dodaje wiceprezydent.

W Warszawie dotychczas zaszczepiło się około 60 tys. z 120 tys. uczniów uprawnionych do szczepień, a do rozpoczęcia roku szkolnego pozostał niecały miesiąc.

Link do szczegółowych wytycznych rządowych w sprawie organizacji roku szkolnego 2021/2022: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-obowiazujace-od-1-wrzesnia-2021-r(otwiera się w nowej karcie)