null

Rusza przebudowa ulicy Pontonierów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Remontem objęty jest odcinek ul. Pontonierów od ul. Czerwonych Beretów do ul. Gierczak.

W jego ramach zaplanowaliśmy:

  • wymianę całej konstrukcji nawierzchni jezdni, która będzie miała szerokość 5,5 m i nawierzchnię bitumiczną,
  • remont fragmentu chodnika oraz części zjazdów, które uzyskają nową nawierzchnię z kostki betonowej i mieszanki mineralno-bitumicznej. Remontowany chodnik będzie wykonany z płyt betonowych 50/50/7;
  • wykonanie wpustów deszczowych, studni chłonnych oraz studni kanalizacyjnej wraz z połączeniem projektowanych wpustów deszczowych do kanalizacji deszczowej. 

Zgodnie z umową wykonawca ma 10 miesięcy na prace budowlane. Wliczony jest w to okres zimowy i prace dotyczące odtworzenia zieleni, które można przeprowadzić w czasie wiosennym, a więc w przyszłym roku. W tym roku planujemy wykonać prace budowlane, w 2022 roku prace będą dotyczyły odtworzenia zieleni i oznakowania. Przepraszamy za utrudnienia.