null

Rozwój kulturalny

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W Rembertowie od początku przywiązywano dużą uwagę do rozwoju kultury. Dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaciół Wawra, Anina i Grochowa od 1937 r. ukazywał się miesięcznik społeczno-gospodarczy "Na straży". Wydawano także "Głos Rembertowa" oraz "Wiadomości Rembertowskie" - czasopismo miejscowych organizacji społecznych i "Miesięcznik Parafialny" - omawiający sprawy kościelne i społeczne. Podczas okupacji konspiracyjnie ukazały się 32 numery tygodnika "Wiarus". Od lat dwudziestych działały dwa prywatne kina "Srebrny Ptak" i "Mars". W 1933 r. zainstalowano w "Srebrnym Ptaku" aparaturę dźwiękową (pod nazwą "Szarotka" kino dotrwało do lat 80). W 1923 r. powstał w Rembertowie pierwszy Klub Sportowy - "Rembertowianka" od końca lat dwudziestych znany jako Klub Sportowy "Kadra". Jego zawodnicy zdobywali tytuły mistrzów Polski, a drużyna strzelecka w zawodach międzynarodowych w 1938 r. zajęła pierwsze miejsce.