null

Rozwój Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy ciągle się zmienia, zwłaszcza w sferze społecznej. Cieszą pięknie wyremontowane szkoły, otwarte dla wszystkich mieszkańców boiska sportowe, kursy komputerowe dla dorosłych finansowane ze środków europejskich, szkolenia dla seniorów z zakresu obsługi komputera, wreszcie Rembertowska Akademia Seniora – to tylko niektóre z inicjatyw, które podjęto, aby rozwijać zainteresowania, poszerzać horyzonty i integrować społeczność lokalną.

 

Rembertów jest modny! Rocznie sprowadza się tutaj około 500 osób. Nowi mieszkańcy szukają tu spokoju i kontaktu z przyrodą. Jednocześnie mogą wieść wygodne życie – dzieci mają do wyboru bogatą ofertę edukacyjną: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkołę muzyczną oraz liceum ogólnokształcące. Starsza młodzież znajdzie tu możliwość studiów i kształcenia podyplomowego w Akademii Obrony Narodowej lub w Szkole Wyższej Pedagogiki Specjalnej, której filia znajduje się na terenie Dzielnicy.

Rembertów rozwija się, planowane i realizowane są tu liczne zadania inwestycyjne. Poza budową i modernizacją ulic, budową kanalizacji deszczowej czy oświetlenia, władze Dzielnicy pamiętają o obiektach oświatowych, sportowo – rekreacyjnych i kulturalnych. Przykładem niech będzie otwarcie zespołu wielofunkcyjnych boisk sportowo – rekreacyjnych, rozbudowa i modernizacja Dziennego Domu Pobytu, budowa nowoczesnej biblioteki z salą widowiskową, rozbudowa Zespołu Szkół Nr 74 z salą koncertową i budowa nowego przedszkola, modernizacja budynków wszystkich szkół i przedszkoli, a w niedalekiej przyszłości budowa hali sportowej oraz zespołu boisk sportowych przy LI LO im. Tadeusza Kościuszki.