null

Rozmawiamy o Strategii #Warszawa2030

Drukuj otwiera się w nowej karcie

27 listopada w Urzędzie Dzielnicy Rembertów odbyło się spotkanie w sprawie Strategii #Warszawa2030, na którym obecni byli: Zarząd Dzielnicy Rembertów, radni dzielnicy, naczelnicy i pracownicy wydziałów urzędu, przedstawiciele placówek kulturalnych, Ośrodka Pomocy Społecznej, policji i straży miejskiej. Paulina Nowicka Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Strategii #Warszawa2030 przybliżyła zagadnienia dotyczące aktualizacji strategii, jej wdrażania i ewaluacji. Strategia jest dokumentem ogólnym, określającym wizję Warszawy w 2030 roku oraz cele, które mają doprowadzić do jej spełnienia. Uszczegóławiają ją programy, czyli odrębne dokumenty wskazujące konkretne rozwiązania i zadania do wykonania. Strategia jest efektem dwuletnich prac, w tym dyskusji nad przyszłością Warszawy – miejsca zamieszkania, nauki, pracy, spędzania wolnego czasu i rozwoju. Realizacja postawionych przed Warszawą celów wymaga zaangażowania i współpracy warszawskiego samorządu, różnego typu organizacji i instytucji działających na terenie miasta, jak i samych mieszkańców.
Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi Strategii #Warszawa2030 na stronie:
http://2030.um.warszawa.pl/co-wypracowalismy/