null

Rok 2022

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Tydzień z budżetem obywatelskim

W tym roku zamiast stacjonarnego maratonu pisania projektów organizujemy tydzień z budżetem obywatelskim, który odbędzie się online. W dniach 18 - 22 stycznia 2021 odbędzie się cykl tematycznych dyżurów konsultacyjnych z wykorzystaniem platformy Zoom. Umożliwi to Państwu skorzystanie z kompleksowego wsparcia przy złożeniu projektów do budżetu obywatelskiego, szczególnie tych z poziomu ogólnomiejskiego. Możliwa będzie konsultacja swojego pomysłu z urzędnikami, pomoc przy wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, sformułowaniu założeń czy oszacowaniu kosztów realizacji pomysłów.

Spotkania będą się odbywać w godz. 18:00-20:00:

18 stycznia - Warsztat o zasadach budżetu obywatelskiego

19 stycznia - Konsultacje: Biuro Polityki Mobilności i Transportu, Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd Dróg Miejskich

20 stycznia - Konsultacje: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Biuro Polityki Zdrowotnej, Biuro Sportu, Aktywna Warszawa, Biura Edukacji, Biuro Kultury

21 stycznia - Konsultacje: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Biuro Ochrony Środowiska, Biuro Gospodarki Odpadami, Lasy Miejskie - Warszawa, Zarząd Zieleni

22 stycznia - Warsztat sieciujący dla autorów projektów + quiz.

W trakcie spotkań konsultacyjnych osoby dyżurujące zostaną podzielone na pokoje, do których Państwo jako mieszkańcy będziecie mogli dołączać samodzielnie lub poprzez dodanie przez moderatora spotkania. Będzie też osobny pokój przeznaczony do pytań związanych z procedurą budżetu obywatelskiego. Do tego będzie dostępna osoba odpowiadająca na pytania dot. budżetu, wspierać technicznie w obsłudze Zooma bezpośrednio w pokojach, w których udzielane będą porady.

Link do spotkań będzie przesyłany mieszkańcom, którzy zgłoszą się do Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy mailowo na adres bo@um.warszawa.pl.

Więcej informacji znajduje się na tronie: https://twojbudzet.um.warszawa.pl/BO2022-Tydzien-z-budzetem-obywatelskim.