null

Rok 2016

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wyniki głosowaniaGłosowanie na projekty

16 czerwca br. rozpoczęło się glosowanie na projekty do budżetu patrycypacyjnego. Potrwa do 26 czerwca do godz. 23:59:59.

Pod linkiem http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/zbli-a-si-g-osowanie-w-ii-edycji-bud-etu-partycypacyjnego znajdziecie wszystkie niezbędne informacje o głosowaniu.

Zagłosować mozna na kilka sposobów:
- przez Internet – na stronie www.app.twojbudzet.um.warszawa.pl
papierowo – przychodząc do Urzędu Dzielnicy Rembertów (w godzinach jego pracy, pomiędzy 16 a 26 czerwca)  w Wydziale Obsługi Mieszkańców można pobrać kartę do głosowania i wypełnioną wrzucić do urny.  
- pocztą na adres: Urząd Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2016”. Żeby głos był ważny, musi wpłynąć do urzędu pomiędzy 16 a 26 czerwca 2015 r. (kartę do głosowania  można pobrać ze strony internetowej lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców)

Karta do głosowania
Oświadczenie
Zgoda opiekuna osoby małoletniej


Uwaga!

Każdy mieszkaniec Warszawy może oddać głos tylko raz!

Jeżeli zagłosujesz więcej niż jeden raz (np. zagłosujesz przez Internet i osobiście), wtedy wszystkie Twoje głosy zostaną uznane za nieważne.

Jeżeli łączny koszt realizacji wybranych przez Ciebie projektów przekroczy kwoty dostępne na poziomie ogólnodzielnicowym lub w obszarze terytorialnym, Twój głos również nie będzie ważny. Dotyczy to tylko głosowania papierowego - przy głosowaniu przez Internet system sam policzy koszt wybranych przez Ciebie projektów.

Głosować mogą tylko osoby mieszkające w Warszawie (nie trzeba być jednak zameldowanym).

W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Warszawy bez względu na wiek.

Jeśli głosujesz przez Internet, koniecznie potwierdź swój głos klikając w link aktywacyjny, który przyjdzie na Twój adres e-mail - inaczej Twój głos nie będzie ważny.

Do dnia 10 lipca 2015 r. zostaną ogłoszone listy projektów (w każdym z obszarów), które zdobyły najwięcej głosów i będą zrealizowane w 2016 roku!

 

 
Komunikat
 
Prosimy o zapoznanie się z poniższym komunikatem:

W ostatnich dniach poinformowano nas o przypadkach dostarczania mieszkańcom „pod drzwi mieszkań” kart do głosowania, które albo mają już zaznaczone projekty (wystarczy wpisać swoje dane osobowe i się podpisać), albo zawierają niepełne listy projektów, na które można głosować. Pragniemy zaznaczyć, że karty do głosowania inne niż dostępne w urzędach dzielnic m.st. Warszawy oraz dostępne do pobrania pod adresem http://twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/papierowe-karty-do-g-osowania nie mogą zostać uznane za ważne.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o rozwagę w sytuacji, gdy decydują się Państwo na powierzenie osobie trzeciej karty do głosowania celem dostarczenia tej karty do Urzędu m.st. Warszawy. Prosimy pamiętać, że na karcie do głosowania znajdują się Państwa dane osobowe, które mogą zostać powierzone wyłącznie osobom, które darzą Państwo wystarczającym zaufaniem.

Jeżeli chcą mieć Państwo pewność, że karta do głosowania, na której oddają Państwo głos jest prawidłowa, a dane na niej zawarte nie zostaną bezprawnie wykorzystane, prosimy o korzystanie wyłącznie z druków dostępnych w urzędach dzielnic lub na naszych stronach internetowych, jak również o dostarczenie wypełnionych kart do głosowania bezpośrednio do Urzędu m.st. Warszawy. Gorąco zachęcamy do korzystania z internetowego narzędzia do głosowania www.app.twojbudzet.um.warszawa.pl. Narzędzie jest całkowicie bezpieczne i w dogodny sposób przeprowadzi Państwa przez proces głosowania.

 Rozpoczęła się druga edycja budżetu partycypacyjnego. W pierwszej edycji zgłoszonych zostało ponad 2200 projektów, zaś w głosowaniu udział wzięło prawie 167 tys. mieszkańców. Wybrane zostały konkretne pomysły, które zmienią Warszawę – powiedziała Hanna Gronkiewicz - Waltz, Prezydent m.st. Warszawy - Wykorzystując zebrane doświadczenie, a także uwagi zgłoszone przez mieszkańców wypracowaliśmy z ekspertami kolejną edycję. Stawiamy na edukację, dialog i dopracowywanie projektów, a do podziału mieszkańcom przekazujemy ponad 50 mln złotych.

Budżet partycypacyjny to wieloetapowy proces współdecydowania o mieście, który wymaga przygotowań. W każdej dzielnicy oraz w jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy zostali wyznaczeni koordynatorzy, którzy będą czuwali nad prawidłowym przebiegiem budżetu partycypacyjnego. Dodatkowo do końca października 2014 r. zostaną powołane dzielnicowe Zespoły ds. budżetu partycypacyjnego, składające się z przedstawicieli mieszkańców, organizacji pozarządowych, radnych Rady Dzielnicy, radnych osiedlowych i urzędników. Ich zadaniem będzie wypracowywanie szczegółowych zasad budżetu partycypacyjnego w dzielnicy, monitorowanie i wspieranie przebiegu budżetu. To na podstawie ustaleń Zespołów podjęte zostaną decyzje dotyczące m.in. podziału dzielnic na mniejsze obszary terytorialne lub jego braku, podziału ogólnej kwoty dostępnej w dzielnicach pomiędzy ww. obszary, czy ewentualnego ustalenia górnych limitów kosztów realizacji jednego projektu.

Prace związane z realizacją budżetu partycypacyjnego wspierać będzie powołana w ubiegłym roku Rada ds. budżetu partycypacyjnego działająca przy Prezydencie m.st. Warszawy, dzięki której wsparciu i zaangażowaniu wypracowane zostały nowe zasady budżetu partycypacyjnego na 2016 rok.

W tym roku o wiele większy nacisk zostanie położony na dyskusje mieszkańców zarówno nad potrzebami rozwojowymi dzielnic, jak i nad złożonymi projektami. W tym celu zostaną zorganizowane spotkania podczas których warszawiacy będą mogli wyrazić swoje opinie oraz porozmawiać z przedstawicielami władz poszczególnych dzielnic. Dyskusje będą również toczyły się na specjalnym forum internetowym, które ruszy na początku przyszłego roku.

Przyjmowanie projektów będzie trwało od 17 stycznia 2015 r. do 17 lutego 2015 r.

Istotną zmianą będzie przeprowadzanie weryfikacji projektów dwustopniowo. W pierwszej kolejności wszystkie zgłoszone projekty zostaną ocenione pod kątem podstawowych kryteriów, takich jak np. prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Każdy projektodawca będzie miał wówczas możliwość poprawienia swojego projektu. Zanim odbędzie się weryfikacja szczegółowa, projekty zostaną przedstawione wszystkim mieszkańcom. Na podstawie przeprowadzonych dyskusji każdy projektodawca będzie mógł udoskonalić złożony przez siebie projekt jeszcze zanim zostanie on poddany weryfikacji szczegółowej. Do tego etapu zostanie skierowanych 50 projektów z danego obszaru terytorialnego, wybranych przez samych projektodawców. W odróżnieniu od ubiegłej edycji budżetu partycypacyjnego ewentualne braki stwierdzone podczas weryfikacji szczegółowej nie będą stanowiły bezpośredniej podstawy do odrzucenia projektu. Będą one natomiast mogły zostać usunięte przez pracowników Urzędu m.st. Warszawy oraz warszawskich jednostek organizacyjnych w uzgodnieniu z projektodawcą.

Finałem będzie 11-dniowe głosowanie (16 - 26 czerwca 2015 r.), w efekcie którego zostaną wybrane projekty do realizacji w roku budżetowym 2016. Głosować będzie mógł każdy mieszkaniec Warszawy, drogą elektroniczną, osobiście lub korespondencyjnie w jednym wybranym przez siebie obszarze terytorialnym dzielnicy.

Harmonogram drugiej edycji budżetu, zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy oraz regulamin przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego w Warszawie na rok 2016 dostępne są na stronie: http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/znamy-zasady-drugiej-edycji-bud-etu-partycypacyjnego.


Nabór do Dzielnicowego Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego
Informacje dotyczące naboru znajdują się na stronach: http://www.rembertow.waw.pl/aktualnosc-11380-trwa_nabor_do_zespolu_ds_budzetu.html 
oraz: http://twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/zg-o-si-do-zespo-u-ds-bud-etu-partycypacyjnego
 

Skład Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego
Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy Uchwałą Nr 209/798/2014 Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 31 października 2014 roku powołał Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na rok 2016 w składzie:

1) Urzędnicy wskazani przez Burmistrza Dzielnicy Rembertów:
- Anna Koczorowska – koordynator Zespołu
- Anna Wawrzyńczyk - Malinowska
- Sylwia Domańska
- Zofia Bednarz
- Jacek Bodziony
2) Przedstawiciele Klubów Radnych:
- Maciej Iwanicki - Przedstawiciel Klubu Radnych Platforma Obywatelska RP
- Stanisław Piwowar - Przedstawiciel Klubu Radnych SLD
- Stanisław Kowalczuk - Przedstawiciel Klubu Radnych „Dla Rembertowa”
3) Przedstawiciele Rad Osiedli w Dzielnicy Rembertów:
- Longinus Kawka - Przedstawiciel Osiedla Stary Rembertów
- Tomasz Lis - Przedstawiciel Osiedla Stary Rembertów - Kolonia
- Justyna Piwowar - Przedstawiciel Osiedla Pocisk
- Iwona Smolińska - Przedstawiciel Osiedla Polanka
- Marek Jarzęcki - Przedstawiciel Osiedla Kawęczyn – Wygoda
4) Przedstawiciele organizacji pozarządowych:
- Krąg Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie Olszynka Grochowska – Przedstawiciel Jan Waś
- Rembertowska Akademia Seniora – Przedstawiciel Ireneusz Wrześniewski
- Stowarzyszenie „Rembertów Bezpośrednio” – Przedstawiciel Paweł Prusakiewicz
5) Mieszkańcy Dzielnicy Rembertów:
- Konrad Saganowski
- Sylwia Mierzejewska
- Marian Kaszewski
- Agnieszka Wasiluk
- Rafał Dębowczyk
- Wiktoria Palion
 

Uchwała Nr 8/43/2015 Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr 209/798/2014 Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 31 października 2014 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na rok 2016

 


Uchwała Nr 212/804/2014 Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie przeprowadzenia procesu budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na rok 2016.

 

Protokoły ze spotkań Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
- 4 listopad 2014 r.
- 12 listopad 2014 r.
- 3 marzec 2015 r.
- 23 marzec 2015 r.
- 14 maj 2015
- 21 maj 2015
- 25 maj 2015

 

Prezentacja ze szkolenia dla Zespołów ds. budżetu partycypacyjnego 

Prezentacja ze spotkania w dniu 13.01.2015 r.
 

Raport ze spotkania dyskusyjnego na temat priorytetów rozwojowych dzielnicy stanowiącego etap przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2016

 

Zgłaszanie projektów do budżetu partycypacyjnego na 2016 rok

Na realizację budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Rembertów na rok 2016 została przeznaczona kwota 648 000 zł. Kwota przeznaczona jest do rozdysponowania na projekty o charakterze ogólnodzielnicowym, bez podziału na obszary terytorialne oraz bez górnego limitu wartości jednego projektu.

Projekty do budżetu partycypacyjnego może zgłosić każdy mieszkaniec od 17 stycznia do 17 lutego 2015 r. poprzez:
• stronę www.twojbudzet.um.warszawa.pl,
• w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy (al. gen. A. Chruściela 28),
• operatora pocztowego przesyłając projekt na adres Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do urzędu).

W ramach budżetu partycypacyjnego mogą być zgłaszane projekty:
• mieszczące się w zakresie zadań przypisanych do realizacji dzielnicom oraz jednostkom miejskim (np. Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Oczyszczania Miasta);
• możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego, tj. 2016
• dotyczące terenów ogólnodostępnych i będących własnością m. st. Warszawy;
• mieszczące się kosztorysem w kwocie 648 000 zł.
 

 

Formularz zgłoszeniowy:Dyżury konsultacyjne

Informujemy, że w lutym organizowane będą dyżury konsultacyjne dotyczące budżetu partycypacyjnego. Na dyżurze mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się więcej na temat budżetu partycypacyjnego oraz uzyskają pomoc w wypełnieniu formularza zgłoszeniowego projektu.

Terminy dyżurów:
2.02. godz. 16.00 – 19.00 – Urząd Dzielnicy Rembertów, al. gen. A. Chruściela 28, pok. 201/3 (I piętro)
5.02. godz. 18.00 – 20.00 – Dom Kultury Wygoda, ul. Koniecpolska 14
9.02. godz. 16.00 – 19.00 – Urząd Dzielnicy Rembertów, al. gen. A. Chruściela 28, pok. 201/3 (I piętro)
12.02. godz. 18.00 – 20.00 – Dom Kultury Rembertów, al. Komandosów 8
16.02. godz. 16.00 – 19.00 – Urząd Dzielnicy Rembertów, al. gen. A. Chruściela 28, pok. 201/3 (I piętro).

Zapraszamy.

 

Przedyskutuj zgłoszone projekty!

Do 17 lutego mieszkańcy Warszawy mogli zgłaszać swoje propozycje projektów do budżetu partycypacyjnego na rok 2016. W Dzielnicy Rembertów wpłynęło ich 64, a 63 przeszły pozytywnie weryfikację ogólną (1 projekt został wycofany przez projektodawcę).

Kolejnym etapem, który będzie trwał do 22 marca, jest dyskusja o złożonych projektach. Na tym etapie mieszkańcy mogą dowiedzieć się więcej o projektach oraz wpłynąć na ich kształt. Jest to również czas na modyfikowanie, dopracowywanie i łączenie projektów.

Dyskutować można:

17 marca o godz. 18.00 w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela 28 sala 012, (piętro -1) – projekty zlokalizowane na terenie Starego Rembertowa,

18 marca o godz. 18.00 w Domu Kultury Wygoda, ul. Koniecpolska 14 – projekty zlokalizowane na terenie Wygody i Kawęczyna,

20 marca o godz. 18.00 w Domu Kultury Rembertów, al. Komandosów 8 – projekty zlokalizowane na terenie Nowego Rembertowa oraz projekty dotyczące całej Dzielnicy Rembertów.Spotkanie Zespołu

2.06.2015 r. o godz. 18.00 w sali kolumnowej (I piętro) w Urzędzie Dzielnicy Rembertów odbędzie się kolejne spotkanie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego. Na spotkaniu odbędzie się losowanie numerów projektów na liście do głosowania. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy!

 

Zapraszamy na spotkania preselekcyjne

 

Na spotkaniach preselekcyjnych projektodawcy wybiorą spośród swoich pomysłów 50, które przejdą do etapu weryfikacji szczegółowej.

W dniu 30 marca 2015 r. o godz. 18.00 w Urzędzie Dzielnicy Rembertów, al. gen. A. Chruściela 28 (sala kolumnowa I piętro) na spotkaniu będą głosowane następujące projekty:

1. Budowa sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej nr 217 wraz z okablowaniem i organizacją ruchu.
2. Zabezpieczenie nowo wybudowanego boiska ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi.
3. Projekt sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy przedszkolu nr 243 Warszawa ul. Strażacka/Kordiana.
4. Zainstalowanie oświetlenia na przejściach dla pieszych.
5. Miasteczko ruchu drogowego.
6. Budowa edukacyjno – integracyjnego miejsca spotkań na osiedlu Kawęczyn – Wygoda
7. Flow Park - wielofunkcyjny obiekt sportowy na świeżym powietrzu
8. Toaleta publiczna przy stacji PKP.
9. Budowa chodnika na ulicy Strycharskiej.
10. Toaleta publiczna przy Ratuszu.
11. Toaleta publiczna przy ul. Komandosów.
12. Monitoring osiedla Wygoda – Kawęczyn.
13. Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych na rogu ulic: Chełmżyńska/Szymańskiego.
14. Budowa studni wody oligoceńskiej.
15. Rembertowskie Centrum Popularno Naukowe - propagowanie wiedzy w Laboratorium Naukowym/Pracowni Konstruktorskiej oraz Studiu Multi-Foto.
16. Strefa ograniczonej prędkości 30 km/h na ulicach Stary Rembertów – Kolonia.
17. Pasy rowerowe w al. gen. A. Chruściela "Montera".
18. Budowa przystanku krańcowego dla linii autobusowej za skrzyżowaniem ul. Gierczak z al. gen. Chruściela.
19. Modernizacja placu zabaw w przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej.
20. Wykonanie odwodnienia ulicy Paderewskiego na odcinku od ul. Roty do ul. Zecerskiej.
21. Zwiększenie bezpieczeństwa na al. Sztandarów poprzez zainstalowanie spowalniaczy ruchu.
22. Integracyjny Plac Zabaw Wygoda.
23. Integracyjny Plac Zabaw Szyszaków.
24. Integracyjny Plac Zabaw Magenta.
25. Nawierzchnia Palcu Zabaw przy ul. Szyszaków.
26. Ocieplenie budynku Domu Kultury "Wygoda".
27. Zakup ulicznych ławek do odpoczynku dla spacerujących.
28. Informacyjna tablica świetlna na Ratuszu.
29. Odwodnie ul. Paderewskiego na odcinku ul. Roty - ul. Kordiana likwidujące kałuże na jezdni.
30. Budowa chodnika wzdłuż ul. Paderewskiego na odcinku od osiedla "Przy Ratuszu" do ul. Strycharskiej.
31. Studio nagrań w Domu Kultury "Rembertów".

Natomiast na spotkaniu w dniu 31 marca 2015 o godz. 18.00 również w sali kolumnowej w Urzędzie Dzielnicy Rembertów, następujące projekty:

1. Od terminatora do mistrza - warsztaty rzemiosła i rękodzieła szansą na rozwój predyspozycji zawodowych młodzieży z dysfunkcjami.
2. Pomoce dydaktyczne - wyposażenia Klubu Seniora i chóru, wspomaganie seniorów w dostępie do dóbr kultury.
3. Książki i multimedia dla Biblioteki Publicznej w dz. Rembertów.
4. Organizacja imprez kulturalnych w Bibliotece Publicznej w dz. Rembertów.
5. Przedszkola wyposażone na szóstkę - inwestycja w edukację - zakup pomocy dydaktycznych dla 4 publicznych rembertowskich placówek.
6. Mini studio audiowizualne w Domu Kultury "Wygoda".
7. Spektakl dla dzieci na scenie plenerowej Domu Kultury "Wygoda".
8. Cyfrowy Rembertów.
9. Cykl spotkań z autorką wierszy Elżbietą Czajką oraz wydanie książki z rysunkami dzieci.
10. Warsztaty rytmiczne dla dzieci w Domu Kultury "Wygoda".
11. Zakup pieca do wypału ceramiki dla Domu Kultury "Wygoda".
12. Ścieżka edukacyjno - przyrodnicza w ogrodzie Przedszkola nr 158.
13. Siatkówka dla seniorów.
14. Studium Wykonalności Stacji PKP Chełmżyńska.
15. Teatr dla mieszkańców Rembertowa.
16. Łąka kwietna dla Rembertowa - EKO MIASTO.
17. Kurtyna Sceniczna do Sali Koncertowej Zespołu Szkół Nr 74.
18. Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne ze sztuki wystąpień publicznych dla dzieci ze szkół podstawowych w Rembertowie.
19. Zapobiec bezdomności zwierząt w mieście.
20. Warsztaty naukowe dla dzieci w Domu Kultury "Wygoda".
21. Szkolna Akademia Przyrody.
22. Zdrowe wakacje.
23. Poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz estetyki al. Sztandarów poprzez realizację pasa zieleni przydrożnej.
24. Internet dla niepełnosprawnych – Rembertów.
25. Opieka dla niepełnosprawnych na Nowym Rembertowie.
26. Opieka dla niepełnosprawnych na Starym Rembertowie.
27. Cykl koncertów operetkowo - musicalowych na scenie plenerowej DK "Wygoda".
28. Bezpieczne dziecko na drodze w Rembertowie.
29. Zaprojektujemy Rembertowską Maskotkę.
30. Przyrodnicze warsztaty naukowe dla dzieci w bibliotece w Rembertowie.

Zapraszamy!!
 

Kolejność projektów na karcie do głosowania 

W dniu 2.06.2015 r. na spotkaniu Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego odbyło się losowanie numerów projektów na karcie do głosowania. Kolejność projektów wygląda następująco:

1. Cykl koncertów operetkowo-musicalowych na scenie plenerowej Domu Kultury "Wygoda"
2. Spektakl dla dzieci na scenie plenerowej Domu Kultury "Wygoda"
3. Szkolna Akademia Przyrody
4. Warsztaty naukowe dla dzieci w Domu Kultury "Wygoda"
5. Cykl spotkań autorskich z poetką/poetą oraz wydanie książki z rysunkami dzieci.
6. Zainstalowanie oświetlenia na przejściu dla pieszych
7. Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne ze sztuki wystąpień publicznych dla dzieci ze szkół podstawowych w Rembertowie
8. Przyrodnicze warsztaty naukowe dla dzieci w bibliotece w Rembertowie
9. Pomoce dydaktyczne – wyposażenie Klubu Rembertowskiej Akademii Seniora
10. Bezpieczne Dziecko na Drodze w Rembertowie
11. Rembertowskie Centrum Popularno Naukowe - propagowanie wiedzy w Laboratorium Naukowym/Pracowni Konstruktorskiej oraz Studiu Multi-Foto
12. Budowa przystanku krańcowego dla linii autobusowej za skrzyżowaniem ul.Gierczak z al. gen.Chruściela
13. Siatkówka dla seniorów
14. Ścieżka edukacyjno- przyrodnicza w ogrodzie Przedszkola nr 158
15. Od terminatora do mistrza-warsztaty rzemiosła i rękodzieła szansą na rozwój predyspozycji zawodowych młodzieży
16. Zwiększenie bezpieczeństwa na al. Sztandarów poprzez zainstalowanie spowalniaczy ruchu
17. Warsztaty rytmiczne dla dzieci w Domu Kultury "Wygoda"
18. Organizacja imprez kulturalnych w Bibliotece Publicznej w dz. Rembertów
19. Ocieplenie budynku Domu Kultury "Wygoda"
20. Strefa ograniczonej prędkości 30 km/godz. na ulicach osiedla Stary Rembertów - Kolonia
21. Pasy rowerowe w al. gen. A. Chruściela „Montera”
22. Projekt sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy Przedszkolu Nr 243 Warszawa ul. Strażacka/Kordiana
23. Studio Nagrań w Domu Kultury "Rembertów"
24. Zakup pieca do wypału ceramiki dla Domu Kultury "Wygoda"
25. Zaprojektujemy Rembertowską Maskotkę
26. Informacyjna tablica świetlna na Ratuszu
27. Opieka dla dorosłych osób niepełnosprawnych na Starym Rembertowie
28. Zabezpieczenie nowo wybudowanego boiska ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej
nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi
29. Integracyjny Plac Zabaw Magenta
30. Modernizacja placu zabaw w przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej
31. Kurtyna Sceniczna do Sali Koncertowej Zespołu Szkół nr 74
32. Cyfrowy Rembertów
33. Zakup ulicznych ławek do odpoczynku dla spacerujących
34. Przedszkola wyposażone na szóstkę- inwestycja w edukację - zakup pomocy dydaktycznych dla 4 publicznych rembertowskich placówek
35. Książki i multimedia dla Biblioteki Publicznej w dz. Rembertów
36. Budowa sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej Nr 217 wraz z okablowaniem i organizacją ruchu
37. Mini studio audiowizualne w Domu Kultury "Wygoda"
38. Wykonanie odwodnienia ulicy Paderewskiego na odcinku od ul. Roty do ul. Zecerskiej
39. Flow Park - wielofunkcyjny obiekt sportowy na świeżym powietrzu


Nie wiesz jeszcze na jakie projekty zagłosować? Chcesz zadać pytanie projektodawcy?

14 czerwca o godz. 16.00 w parku rekreacyjnym przy ul. Frontowej (lub w przypadku niesprzyjającej pogody w Domu Kultury „Rembertów” przy al. Komandosów 8), przy okazji koncertu w ramach II Rembertowskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej będzie można porozmawiać z projektodawcami o pomysłach, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców.Więcej informacji na stronie:

www.twojbudzet.um.warszawa.pl
 

 

 

 

Załączniki: