null

Rok 2015

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy lub miasta. Najpierw mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań/projektów, które następnie zostaną poddane pod głosowanie wszystkich mieszkańców. Tym samym mieszkańcy współtworzą budżet miasta współdecydując o określonej puli środków publicznych.

Głównym założeniem budżetu partycypacyjnego jest edukacja mieszkańców na temat wydatkowania środków publicznych, a także bezpośrednia dyskusja nad kwestiami finansowymi.Zespól ds. Budżetu Partycpacyjnego w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

Nabór do zespołu ds. budżetu partycypacyjnego

Uchwała Nr 157/602/2013 Zarządu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy z dn. 30.10.2013 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.

Uchwała Nr 162/622/2013 Zarządu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy z dn. 28.11.2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 157/602/2013 Zarządu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy z dnia 30 pażdziernika 2013 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.

Regulamin Pracy Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego

Spotkania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego 

Protokoły ze spotkań

 

Zgłaszanie propozycji projektów

Formularz zgłoszeniowy z propozycją projektu do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2015
Lista osób popierających propozycję projektu do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie
Zgoda opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w procesie budżetu partycypacyjnegoLista złożonych w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy propozycji projektów do budżetu partycypacyjnego w m. st. Warszawie na 2015 rokJak wybrać najciekawszy projekt?

Nadszedł czas na wybranie najciekawszych projektów zgłoszonych do budżetu partycypacyjnego. Jak to zrobić? W załącznikach (powyżej) znajdują się najważniejsze informacje.

 


Głosowanie na projekty

Od 20 do 30 czerwca 2014
 roku zagłosuj na projekty, które Twoim zdaniem są najbardziej potrzebne.

Zasady głosowania w Dzielnicy Rembertów:

1. Zapoznaj się z listą projektów wybranych pod głosowanie mieszkańców.
2. Wybierz obszar, w którym chcesz zagłosować. W Rembertowie są trzy obszary terytorialne: Stary Rembertów, Nowy Rembertów i Kawęczyn – Wygoda.
3. Wybierz maksymalnie 5 projektów z listy dla obszaru, na którym chcesz głosować. Każdy z projektów otrzymuje po 1 punkcie.
4. Głosować można:

 • poprzez złożenie karty do głosowania w Urzędzie Dzielnicy Rembertów w Wydziale Obsługi Mieszkańców,
 • w formie elektronicznej na stronie: www.twojbudzet.um.warszawa.pl/glosowanie,
 • korespondencyjnie poprzez wysłanie karty do głosowania na adres Urzędu Dzielnicy Rembertów, al. gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2015” (karta do głosowania musi wpłynąć najpóźniej do końca dnia 30 czerwca 2014 r.)

5. Jeżeli jesteś osobą małoletnią do karty do głosowania dołącz zgodę opiekuna prawnego.

Karty do głosowania pisemnego:

Obszar Stary Rembertów: Pobierz kartę
Obszar Nowy Rembertów: Pobierz kartę
Obszar Kawęczyn – Wygoda: Pobierz kartę

Zgoda opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w procesie budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2015: Pobierz druk

Karty dostępne są również w Urzędzie Dzielnicy Rembertów w Wydziale Obsługi Mieszkańców

Wyniki głosowania poznamy 15 lipca 2014 roku.

Lista projektów wybranych pod głosowanie mieszkańców w Dzielnicy Rembertów:

Obszar Stary Rembertów:

 1. Budowa wiaty przystankowej na ul. Czwartaków.
 2. Zakup ulicznych ławek do odpoczynku dla spacerujących.
 3. Zakup tablicy świetlnej – informacje dla mieszkańców.
 4. Budowa chodnika na ul. Paderewskiego (Katiuszy – Strycharska)
 5. Budowa chodnika przy ul. Paderewskiego od ul. Strycharskiej do ul. Kordiana.
 6. Budowa chodnika – ul. Czwartaków.
 7. Budowa nowego przystanku komunikacji miejskiej z wiatą przystankową przy skrzyżowaniu ul. Paderewskiego z ul. Czwartaków.
 8. Remont chodnika przy ul. Paderewskiego (Katiuszy – wjazd na Ciuchy).
 9. Psia toaleta (ul. Paderewskiego – teren byłego bazaru).
 10. Zumba(R) w Rembertowie.
 11. Psia toaleta (Republikańska 2).
 12. Festiwal Zespołów Muzycznych REMFest.
 13. Teatr dla mieszkańców Rembertowa.
 14. Posadzenie drzew przy ul. Paderewskiego.
 15. Ksiązki dla Biblioteki Publicznej przy ul. Gawędziarzy 8.
 16. Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół.
 17. Wyposażenie klubu seniora i chóru RAS.

Karta do głosowania pisemnego na obszarze Stary Rembertów: Pobierz kartę

Obszar Nowy Rembertów:

 1. Monitoring osiedla „Pocisk”.
 2. Cykl imprez plenerowych na estradzie letniej w Domu Kultury „Rembertów”.
 3. Remont boiska przy ul. Giermków/Barlickiego.
 4. Monitoring placu zabaw przy Dwóch Mieczy.
 5. Monitoring Nowego Rembertowa.
 6. Stała organizacja ruchu – progi zwalniające.
 7. Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół.
 8. Modernizacja estrady letniej i otoczenia Domu Kultury „Rembertów”.

Karta do głosowania pisemnego na obszarze Nowy Rembertów: Pobierz kartę

Obszar Kawęczyn – Wygoda:
1. Cykl imprez kulturalnych w sali koncertowej Szkoły Muzycznej przy ulicy Niepołomickiej.
2. Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół.
3. Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem na terenie zielonym Domu Kultury Wygoda.

Karta do głosowania pisemnego na obszarze Kawęczyn – Wygoda: Pobierz kartę

 


Ogłoszenie wyników głosowania na projekty w budżecie partycypacyjnym

30 czerwca zakończyło się głosowanie mieszkańców Warszawy na projekty w budżecie partycypacyjnym. Jakie projekty wybrali mieszkańcy stolicy? Ile osób głosowało? W których dzielnicach projekty cieszyły się największym zainteresowaniem?
Przyjdź na ogłoszenie wyników lub obejrzyj transmisję on-line!
11 lipca (piątek), godz. 17:00, Plac Defilad
Transmisja on-line na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl.


Wyniki głosowania

http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/wyniki-g-osowania-w-pierwszym-warszawskim-bud-ecie-partycypacyjnym-1Dokumenty do pobrania

Harmonogram

  

Zarządzenie Nr 5409/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2015
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/BB3D47F1-22D3-4E59-9545-EB95B2755ACC/976010/5409_1301.doc

Regulamin przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w Mieście Stołecznym Warszawie na rok 2015
http://bip.warszawa.pl/UMBIP/Handlers/GetBlob.aspx?id=976011&fName=5409_1309zal.doc


Uchwała Nr 169/657/2014 Zarządu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy z 15 stycznia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia procesu budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy na rok 2015
Uchwała
Załącznik
 

Zarządzenie Nr 5409/2014 r. Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2015 - tekst ujednolicony

Załącznik do zarządzenia nr 5409/2014 r. - Regulamin przeprowadzania budzetu partycypacyjnego w mieście stołecznym Warszawie na rok 2015.

Zarządzenie nr 5914/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2015.

 


KONSULTACJE SPOŁECZNE

Uchwała Nr 163/635/2013 Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. WARSZAWY z dnia 4 grudnia 2013 roku

 
Konsultacje społeczne przebiegu budżetu partycypacyjnego z mieszkańcami
Mapa
Plakat

Regulamin przebiegu budżetu partycypacyjnego w dzielnicy (projekt)

Wzór formularza zgłaszania propozycji projektu do budżetu partycypacyjnego na 2015 rok w dzielnicy (projekt)

Raport z konsultacji społecznych

Zestawienie uwag do raportu z konsultacji społecznych

 

Kontakt - budżet partycypacyjny
Anna Koczorowska
tel. 22 44 33 845 
e-mail: rembertow.budzetpart@um.warszawa.pl


Strona dotycząca budżetu partycypacyjnego: 
http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/

 

 

 

 

Załączniki: