null

Rembertów znów na podium

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Co roku na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy przeprowadzane są badania jakości obsługi w poszczególnych komórkach organizacyjnych m.st .Warszawy.

Badanie „Tajemniczy Klient”, prowadzone w formie telefonicznej rozmowy i osobistej wizyty, ma za zadanie przede wszystkim zweryfikować rzeczywiste zachowania obsługujących pracowników Wydziałów Obsługi Mieszkańców oraz Delegatur Biura Administracji i Spraw Obywatelskich.

Podobnie jak poprzednio, nasz urząd zajął pierwsze miejsce w tych badaniach.Tę zaszczytną lokatę zajmujemy razem z Wesołą i Pragą Północ.

Szczegółowe wyniki badań można znaleźć na stronie: https://warszawa19115.pl/badania-jakosci-obslugi