null

Rembertów otrzyma dodatkowe 20 mln zł na inwestycje

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Mamy to! Z budżetu m.st. Warszawy Rembertów otrzyma dodatkowe pieniądze na lata 2022-2024. Będzie to aż 20 mln zł!

17 marca na sesji Rady Warszawy stołeczni radni przegłosowali zmiany w budżecie stolicy. Na co przeznaczymy dodatkowe 20 mln złotych? Część z nich to zupełnie nowe zadania, ale są też zwiększenia budżetów trwających inwestycji.

Nowe zadania:

Zadaszenie boiska Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45- 2 mln zł

Przebudowa ul. Grawerskiej - 1 mln 200 zł

Modernizacja placu zabaw i sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45 - 1 mln zł

Modernizacja dachów w szkołach podstawowych - 785 000 zł   

Zagospodarowanie terenów publicznych - rejon al. Chruściela 1/3, ul. Paderewskiego 15, ul. Strażacka/Kordiana - prace przygotowawcze  (wydatki bieżące) - 500 000 zł

Modernizacja dachu budynku LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej 9 - 265 000 zł

Zwiększenia budżetów trwających inwestycji:

Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26 - 10 mln zł

Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe - 2 mln zł

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.  Cyrulików - 700 000 zł

Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych - 700 000 zł

Budowa odwodnienia ulic gminnych - 500 000 zł

Budowa oświetlenia  w ciągu ul. Solferino (odc. ul. Szewska - w kierunku al. Sztandarów) - ul. Kamasznicza - 350 000 zł