null

REMBERTÓW DLA CZYSTEGO POWIETRZA

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W związku z realizacją wniosku „Rembertów dla czystego powietrza” Urząd Dzielnicy Rembertów zaplanował szereg działań mających na celu zwiększenie świadomości mieszkańców na temat zanieczyszczeń powietrza oraz ich wpływu na zdrowie i środowisko. Nadrzędną ideą projektu jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, powstających m.in. z powodu ogrzewania domów paliwem słabej jakości przy wykorzystaniu przestarzałych instalacji i pieców. Mieszkańcy dzielnicy mają bezpośredni wpływ na to jakim powietrzem będą oddychać i tylko ich zaangażowanie może przynieść wymierne korzyści. Działania takie jak wymiana starych kotłów, likwidacja zbiorników bezodpływowych czy inwestycja w odnawialne źródła energii to jedne z podstawowych metod walki z zanieczyszczeniami objęte programem. Dokładne warunki przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza określa uchwała przyjęta w dniu 24 października 2017 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

W ramach prowadzonych akcji edukacyjnych na ścianie budynku Urzędu Dzielnicy Rembertów zostanie namalowany mural związany bezpośrednio z tematyką czystego powietrza. Mural, wielkości ok 350 m2, będzie w całości wykonany przy użyciu specjalnych, ekologicznych farb, które dzięki swojemu działaniu oczyszczają powietrze, eliminując szkodliwe dla zdrowia substancje. Projekt muralu zostanie wybrany przez mieszkańców dzielnicy w ramach głosowania ogłoszonego przez urząd.

Wyniki głosowania na mural na stronie muralerembertow.pl

Bardzo ważną częścią projektu będą warsztaty przeprowadzone w szkołach podstawowych, podczas których młodzi ludzie dowiedzą się o zagrożeniach wynikających z zanieczyszczeń powietrza oraz o skutecznych metodach walki z nimi.

Dla wszystkich mieszkańców dzielnicy zaplanowany został konkurs o tematyce „Walka z zanieczyszczeniami powietrza na co dzień wokół nas”. Mieszkańcy będą mogli zgłosić swoje prace fotograficzne, rysunki lub prace opisowe o tematyce związanej z zanieczyszczeniem powietrza. Wyniki konkursu będą przedstawione w trakcie otwarcia muralu oraz zostaną ogłoszone na stronie internetowej Dzielnicy Rembertów. Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe w postaci roślin ozdobnych.

Zadanie pn. Rembertów dla czystego powietrza współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Załączniki: