null

Rembertowska Akademia Seniora

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rembertowska Akademia Seniora (RAS) powstała w 2007 roku. Uczestnikami Akademii są osoby, które osiągnęły wiek emerytalny. Akademia daje możliwość pielęgnowania, realizowania i rozwijania zainteresowań, rozbudza wrażliwość na rzeczy wzniosłe, potrzebne i warte poznania. Udział w wykładach i zajęciach fakultatywnych jest bezpłatny, natomiast koszty wycieczek, wyjść do kina, teatru pokrywają uczestnicy.

Cele Akademii:

  1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i izolacji seniorów, cel ten został osiągnięty poprzez: udział seniorów w wykładach i seminariach; organizowanie wyjazdów studyjnych; organizację zespołów samokształceniowych.
  2. Poprawa jakości życia osób starszych poprzez włączenie ich do systemu kształcenia ustawicznego i utrzymanie w dobrej kondycji psychofizycznej, cel został osiągnięty poprzez: poszerzanie wiedzy osób starszych z zakresu nauk humanistycznych i biologiczno - medycznych; kształtowanie postaw prozdrowotnych z zakresu profilaktyki gerontologicznej.
  3. Integracja środowiska lokalnego w działaniach na rzecz osób starszych, cel ten został osiągnięty poprzez: pozyskanie partnerów w realizacji projektu RAS; upowszechnianie idei RAS w środowisku lokalnym.
  4. Integracja środowiska osób starszych, cel został osiągnięty poprzez: podejmowanie inicjatyw programowych; powołanie Samorządu Słuchaczy; współdziałanie w zespołach samokształceniowych; inicjowanie grup samopomocowych; współpracę z organizacjami kombatanckimi.

Sekretariat RAS

Koordynator
Janina Teresa Matulewicz

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
ul. Plutonowych 10, pokój nr 16 (parter)

telefon: 22 277 34 30 lub 723 245 514
e-mail: ras@opsrembertow.waw.pl
strona internetowa: https://www.facebook.com/rembertowskaakademiaseniora/

Załączniki: