null

Rekrutacja i dni otwarte w szkołach i przedszkolach

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rozpoczyna się proces rekrutacji na rok szkolny 2022/2023. Przekazujemy informacje na temat rembertowskich szkół i przedszkoli. Zapraszamy także na dni otwarte organizowane przez placówki.

Szkoła Podstawowa, nauczanie początkowe, dzieci w ławkach podczas lekcji.

 

 

Listę dni otwartych publikujemy w załączniku. 

1 marca br. o godz. 13.00  pod adresem przedszkola.edukacja.warszawa.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Rodzice będą mogli wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać rejestracji wniosku o przyjęcie. Ten etap trwa do 17 marca br. do godz. 20.00.

Oferta rembertowskich przedszkoli i nowe oddziały dla 3-latków:


Przedszkole Nr 158: 2 oddziały (47 miejsc)
ul. Dwóch Mieczy 30/36
Dyrektor Magdalena Soszyńska- Kalinowska
Tel. (22) 611 91 32 
p158@edu.um.warszawa.pl
www.p158.przedszkola.net.pl

Przedszkole Nr 160:  1 oddział (25 miejsc) 
ul. Niepołomicka 26, 
Dyrektor Beata Krajewska, tel. (22) 815 23 12
sekretariat@p160.waw.pl 
www.p160.waw.pl

Przedszkole Nr 243: 1 oddział (25 miejsc) 
ul. Kordiana 7/11, 
Dyrektor Irmina Jachimowicz, tel. (22) 611 92 96
p243@interia.pl
www.p243.waw.pl 

Przedszkole Nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi: 4 oddziały –w tym 1 integracyjny (90 miejsc)  
ul. Admiralska 17, 
Dyrektor Dorota Olszanecka- Ryś, tel.517 230 603 
p376@edu.um.warszawa.pl                
www.przedszkole376.waw.pl

Przedszkole Nr 423: 1 oddział (24 miejsca)
ul. Kadrowa 9 
Dyrektor  Barbara Bogacka, tel. 22 243 26 57, 662 011 490
p423@edu.um.warszawa.pl
www.przedszkole423.pl 

2.    Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Rekrutacja przebiega identycznie jak w przedszkolach. Poniżej rembertowskie szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 189 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego:
1 oddział (23 miejsca) 
ul. Dwóch Mieczy 5
Dyrektor Anna Posmyk, tel. (22) 611 95 66
sekretariat@sp189.edu.pl 
www.sp189.edu.pl

Szkoła Podstawowa Nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Radiostacji Armii Krajowej w Rembertowie w Warszawie: 1 oddział (23 miejsca) 
ul. Paderewskiego 45
Dyrektor Halina Sawicka, tel./fax. (22) 611 94 33
sp217@edu.um.warszawa.pl
www.sp217.pl

3.    Klasy I szkoły podstawowe
1 marca br. o godz. 13.00  pod adresem warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych. Rodzice będą mogli wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać rejestracji wniosku lub jego zgłoszenia (w przypadku szkoły obwodowej). Ten etap trwa do 17 marca br. do godz. 20.00 Poniżej rembertowskie szkoły podstawowe i nowe klasy I dla 6 i 7- latków (i dzieci odroczonych):
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 189 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego:
2 klasy (50 miejsc)
ul. Dwóch Mieczy 5
Dyrektor Anna Posmyk, tel. (22) 611 95 66
sekretariat@sp189.edu.pl 
www.sp189.pl

Szkoła Podstawowa Nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Radiostacji Armii Krajowej w Rembertowie w Warszawie: 4 klasy, w tym 1 integracyjna (89 miejsc) 
ul. Paderewskiego 45
Dyrektor Halina Sawicka, tel./fax. (22) 611 94 33
sp217@edu.um.warszawa.pl
www.sp217.pl

Szkoła Podstawowa nr 376 im. Bohaterów Westerplatte: 3 klasy (69 miejsc)
ul. gen. K. Ziemskiego 22
Dyrektor  Dorota Jachnik, tel./fax.  (22) 611 93 39   
sp376@edu.um.warszawa.pl
www.sp376.pl

Szkoła Podstawowa Nr 254 im. Gen. Franciszka Żymirskiego  /w Zespole Szkół Nr 74/: 
1 klasa (25 miejsc)
ul. Niepołomicka 26
Dyrektor Urszula Kolenda, tel./fax. (22) 879 80 18
sekretariat@zs74.pl
www.zs74.pl


4.    Klasa I Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej

Rekrutacja do OSM przeprowadzana jest bezpośrednio w szkole, w terminach wyznaczanych przez Dyrektora Szkoły i zaczyna się badaniem przydatności kandydatów, które  polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie. 
Od 14 lutego 2022 do 29 kwietnia 2022 roku sekretariat przyjmuje wymagane dokumenty, a termin przesłuchań zostanie podany 30 dni przed badaniem predyspozycji do kształcenia muzycznego.
Badanie predyspozycji odbędzie się nie wcześniej niż następnego dnia po ostatnim dniu składania wniosków.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia /w Zespole Szkół Nr 74/ -1 klasa (25 miejsc)
ul. Niepołomicka 26, 04-256 Warszawa
Dyrektor Urszula Kolenda, tel./fax.: (22) 879 80 18
sekretariat@zs74.pl
www.zs74.pl

 


 

Załączniki: