null

Rekrutacja do szkoły muzycznej w Rembertowie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Zespole Szkół nr 74 w dzielnicy Rembertów ogłasza rekrutację dla kandydatów do I klasy.

Termin składania wniosków: od 27 lutego do 28 kwietnia 2023 r.
Zapraszamy do składania w sekretariacie szkoły niżej wymienionych dokumentów:

  • wniosek z kartą informacyjną;
  • ksero aktu urodzenia kandydata;
  • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej;
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej (od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej).

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.zs74.pl/ 

Na zdjęciu saksofon i napis reklamujący szkołę muzyczną
Nabór do szkoły muzycznej