null

Regulamin wewnętrzny

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wewnętrzny regulamin organizacyjny Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy w Urzędzie m. st. Warszawy określa wewnętrzną organizację oraz podział zadań pomiędzy poszczególne wewnętrzne komórki organizacyjne. 

Wewnętrzny regulamin organizacyjny Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy został nadany w dniu 14 maja 2018 roku Zarządzeniem nr 753/2018 Prezydenta m. st. Warszawy.

Uchylono:
Zarządzenie Nr 603/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 27 marca 2017 r.
Zarządzenie Nr 1158/2016 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 29 lipca 2016 r.

Załączniki: