null

Rada Seniorów Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
 

Celem Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy

Do zadań Rady należy w szczególności:

  1. pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej dla władz Dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy:
  2. współpraca z Warszawską Radą Seniorów;
  3. monitorowanie polityki senioralnej na poziomie Dzielnicy;
  4. współtworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz wspieranie i pobudzanie środowisk senioralnych na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych;
  5. przyjmowanie zgłoszeń o problemach i oczekiwaniach seniorów

 

W skład Rady wchodzi nie więcej niż 15 osób, w tym:

  1. do 13 przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy;
  2. jeden przedstawiciel wskazany przez Radę Dzielnicy;
  3. jeden przedstawiciel wskazany przez Zarząd Dzielnicy.

Członkiem Rady może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, która ukończyła 60 lat.

Kontakt:

Rada Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 pokój 314
tel. 22 44 33 768 | fax 22 44 33 783
radaseniorow.rembertow@gmail.com
www.radaseniorowrembertow.pl 

Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 
Zespół Obsługi Rady Dzielnicy
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 pok. 314
tel. 22 44 33 807 fax 22 44 33 783
rembertow.rada.dzielnicy@um.warszawa.pl 

 

Rada Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy została utworzona na podstawie uchwały nr 28/IX/2015 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 20 maja 2015 roku

 

Ważne linki:

Rada Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Warszawa Przyjazna Seniorom 

Warszawska Rada Seniorów

Senioralny Rembertów

KONKURS "Miejsce Przyjazne Seniorom"

Warszawskie Dni Seniora

Czasopismo "Pokolenia"

Gdzie znaleźć #Pokolenia

Załączniki: