null

Punkty Seleketywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wznowiły działalność

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Po przerwie spowodowanej koronawirsuem punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) oraz mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (MPSZOK) wznowiły działalność. 

Lokalizacje i godziny otwarcia PSZOK:
 

PSZOK przy ul. Zawodzie 1 - Wilanów obsługuje P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska, tel. 22 185 52 51, e-mail: pszok@lekaro.pl

Punkt jest czynny w godzinach:

od poniedziałku do piątku 14:00 –20:00

w soboty 9:00 – 20:00

(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)
 

PSZOK przy ul. Płytowej 1 - Białołęka obsługuje Konsorcjum PARTNER Sp. z o.o. i PARTNER Dariusz Apelski, tel. 22 811 08 53, e-mail. info@partner-apelski.pl

Punkt jest czynny w godzinach:

od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 20.00

w soboty w godz. 9.00 – 20.00

(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

MPSZOK-i to odpowiednio przystosowane samochody. Kursują one dwa razy w tygodniu: w środy i soboty, zatrzymując się w określonych godzinach w wyznaczonych punktach.

MPSZOK przyjmuje odpady w środy w godzinach od 11.00 do 18.30 oraz w soboty od 10.00 do 17.30 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Wykaz i godziny pracy MPSZOK-u znajdują się w załączniku.

UWAGA! MPSZOK nie przyjmuje dużych elektrośmieci! 

MPSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych kłopotliwych:

opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

np. opakowania po detergentach, środkach ochrony roślin;

pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach;

zużyte lub przeterminowane gaśnice samochodowe oraz gaśnice z gospodarstw domowych;

rozpuszczalniki;

kwasy;

alkalia (substancje żrące);

odczynniki fotograficzne;

środki ochrony roślin zawierające substancje niebezpieczne np. herbicydy, insektycydy;

świetlówki, lampy fluorescencyjne, lampy energooszczędne, termometry rtęciowe;

oleje spożywcze i tłuszcze jadalne;

przepracowane lub przeterminowane oleje silników samochodowych;

farby, opakowania po farbach oraz opakowania po farbach zawierające substancje

niebezpieczne;

kleje, opakowania po klejach zawierające substancje niebezpieczne;

lepiszcze i żywice oraz lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;

tusze, tonery do drukarek;

detergenty, w tym detergenty zawierające substancje niebezpieczne (w opakowaniu

jednostkowym producenta);

akumulatory, baterie;

małe zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, których żaden z wymiarów zewnętrznych nie przekracza 25 cm;

środki ochrony roślin niezawierające substancji niebezpiecznych.


MPSZOK nie przyjmuje:

niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych,

materiałów zawierających azbest,

odpadów remontowo–budowlanych,

odpadów wielkogabarytowych,

dużego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

odpadów w uszkodzonych opakowaniach, w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania.

OBOWIĄZUJE ZAKAZ PRZYWOŻENIA DO MPSZOK ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W STOSUNKU DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ ODRĘBNE PRZEPISY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI.


PRZYPOMINAMY jednocześnie, że punkty zbierania elektrośmieci firmy ElektroEko jeszcze nie wznowiły działalności. Dlatego prosimy o nieprzynoszenie elektrośmieci przed Urząd, ponieważ nie zostaną one odebrane przez firmę ElektroEko.

Szczegóły na stronie: www.warszawa19115.pl

Załączniki: