null

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY DZIELNICY REMBERTÓW M. ST. WARSZAWY

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY DZIELNICY REMBERTÓW M. ST. WARSZAWY

pokój 219

W Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym dyżurują:

Psycholog: porady, konsultacje i pomoc w rozwiązywaniu problemów zawiązanych z alkoholem, narkotykami, przemocą, trudnościami wychowawczymi

PONIEDZIAŁEK: 12.00-18.00 (Anna Kucińska)

WTOREK: 13.00 - 18.00 (Magdalena Grelus – Ochman)

Specjalista Terapii Uzależnień: porady, konsultacje i pomoc w zakresie problematyki uzależnień od środków psychoaktywnych  

ŚRODA: 13.30 - 18.30 (Marta Szuberska)

CZWARTEK:  14.00 – 18.00 (Paweł Wądołkowski) 

PIĄTEK: 9.00 - 16.00  (Marta Szuberska)     

Prawnik: porady i konsultacje prawne

CZWARTEK: 13.00 - 21.00 (Michał Sieruga)

 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Rembertów – tel. 22 44-33-931: sądowe zobowiązanie osoby uzależnionej do podjęcia leczenia                     

PONIEDZIAŁEK: 17.30 - 19.00
Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.

map-oracle@1.0.0/js/MapOracleMap.es as MapOracleMap