null

Przetargi i oferty na nieruchomości

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przetargi
 

Wykaz Nr UD/WGG/1/2021

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym, położona w Warszawie w Dzielnicy Rembertów przy ul. Szyszaków 8, 10, stanowiąca własność m.st. Warszawy, przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Adres: ul. Szyszaków nr 8 i nr 10, Dzielnica Rembertów
Nr księgi wieczystej: WA6M/00441441/5
Oznaczenie w księdze wieczystej i ewidencji gruntów: działki ewidencyjne nr nr 82 i 164 w obrębie 3-09-18
Powierzchnia: 726 m2

Treść wykazu znajduje się w załączniku.

Więcej informacji:


Informacje o nieruchomościach przeznaczonych do dzierżawy:
http://www.eto.um.warszawa.pl

Załączniki: