null

Przetarg na remont placu zabaw w SP 217 ogłoszony

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szukamy wykonawcy przebudowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 217.

Link do przetargu: https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/61608/details

Prace będą polegały na demontażu części istniejących urządzeń  i nawierzchni oraz na wykonaniu nowych nawierzchni i montażu elementów przeznaczonych na place zabaw oraz obiektów małej architektury.

 

Zamówienie obejmuje:

 

  1. Przygotowanie terenu, w tym zabezpieczenie pni drzew
  2. Demontaż istniejących urządzeń, rozbiórka nawierzchni poliuretanowych i ze sztucznej trawy wraz z podbudową i obrzeżami, demontaż przęsła w istniejącym ogrodzeniu na czas wykonania robót budowlanych, regulacja trzech studzienek kanalizacji sanitarnej
  3. Malowanie dwóch ławek i tablicy informacyjnej
  4. Wywóz i utylizacja odpadów
  5. Roboty ziemne, w tym wykonanie podbudowy nowych nawierzchni (z częściowym wykorzystaniem podbudowy rozebranych nawierzchni), fundamentowanie pod nowe urządzenia zabaw i elementy wyposażenia terenu
  6. Wykonanie nawierzchni poliuretanowych
  7. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury*
  8. Uporządkowaniem terenu

 

Termin składania ofert: 08.06.2022 r.