null

Przekazanie sprzętu dla Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy odbyło się przekazanie sprzętu dla Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Warszawa przeznaczyła na ten cel ponad 12 tysięcy złotych. Sprzęt będzie służył ratownikom, ale przede wszystkim osobom, które potrzebują pomocy.

- Obdarowaliśmy Grupę Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża Warszawa łóżkami polowymi, agregatem prądotwórczym, kocami grzewczymi, śpiworami, czyli sprzętem, których ta grupa potrzebuje do swoich działań. Jest to grupa młodych wolontariuszy, którzy na co dzień wykonują bardzo różne zawody: ratownicy medyczni, informatycy, nauczyciele. Cały swój wolny czas poświęcają na szkolenie po to, aby nieść pomoc innym ludziom. Grupa wyspecjalizowała się w poszukiwaniu osób zaginionych i często współpracuje z policję - powiedziała Ewa Gawor, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 

Przekazany sprzęt to: łóżka polowe, typu kanadyjka szt. 12, materac próżniowy z torbą transportową, koce grzewcze szt. 11, agregat prądotwórczy, śpiwory szt. 20, karimaty szt. 20 . Wartość przekazanego sprzętu wynosi 12 514 zł. 

- Nie tylko szukamy zaginionych, ale także zabezpieczamy medycznie imprezy masowe. Włączamy się wraz ze Strażą Miejską w  „akcję zima” i odwiedzamy miejsca, gdzie potencjalnie osoby zagrożone wyziębieniem mogą się znajdować. Dzięki otrzymanemu dzisiaj sprzętowi będziemy mogli tę pomoc nieść jeszcze efektywniej – powiedział Michał Mikołajczyk, wiceprezes Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK.

Grupa Ratownictwa PCK Warszawa to jednostka podstawowa Polskiego Czerwonego Krzyża. Utrzymuje stałą gotowości do wspierania służb w zakresie ochrony ludności i ratownictwa podczas:

- klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych, awarii technicznych,

- poszukiwania osób zaginionych w terenie trudnodostępnym,

- wypadków w transporcie zbiorowym,

- operacji humanitarnych na terenie kraju oraz za granicą, oraz innych zdarzeń nadzwyczajnych.

Działalność Grupy Ratownictwa PCK Warszawa od początku swojego istnienia silnie związana jest z m.st. Warszawą oraz wydarzeniami, których organizatorem jest Urząd Miasta.

Od 2015 roku jednostka zaangażowała się również w działania podejmowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawa wobec osób bezdomnych. W okresie najbardziej niekorzystnych warunków atmosferycznymi, ratownicy Czerwonego Krzyża razem ze Strażą Miejską m.st. Warszawa prowadzą kontrolę miejsc przebywania osób bezdomnych (m.in. altan działkowych, pustostanów i kanałów ciepłowniczych) oraz udzielają pomocy medycznej.