null

Projektowany Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Centrum Rembertowa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XCIV/2815/2010 z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Centrum Rembertowa 

Wszelkich informacji na temat projektowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego udzielają pracownicy Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego – Wschód (ZP-E).

Adres kontaktowy:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – Wschód (ZP-E)
ul. Marszałkowska 77/79, pok. 609a
tel. 22 44 31 592

Załączniki: