null

projekt Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy do zapoznania się z projektem pt. Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin, realizowanym przez Stowarzyszenie dla Rodzin i współfinansowanym ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Termin realizacji projektu:

Od 01.07.2020r. do 30.11.2022r.

Do kogo jest adresowany projekt:

Mieszkańcy Województwa Mazowieckiego, rodziny z dziećmi, które przeżywają trudności opiekuńczo-wychowawcze, trudne lub kryzysowe sytuacje rodzinne i życiowe. Zapraszamy zwłaszcza rodziców, których dzieci albo są zagrożone umieszczeniem w pieczy zastępczej lub tam czasowo przebywają oraz rodziców zastępczych.

Zawiera bezpłatną ofertę w:

  • specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogiczna dla rodzin i jej członków (m.in. konsultacje, poradnictwo, terapia, formy pomocy interwencyjnej, coaching rodzicielski, asysta rodzinna, poradnictwo socjalne)
  • warsztatach umiejętności wychowawczych dla rodziców
  • grupie wsparcia dla rodziców
  • spotkaniach integracyjnych dla rodzin z dziećmi

Cel prowadzonych działań to:

Wzmocnienie potencjału rodzin, w tym ich samodzielności opiekuńczo – wychowawczej i życiowej tak, aby stanowiły naturalne i bezpieczne oparcie dla swoich członków, w tym szczególnie dla prawidłowego rozwoju dzieci.

Pomoc Stowarzyszenie dla Rodzin świadczy stacjonarnie w Zespołach Psychologiczno Terapeutycznych Stowarzyszenia dla Rodzin w Warszawie oraz online. Dodatkowe informacje i zapisy do projektu dostępne są pod numerem telefonu: 696 509 924  oraz  518 452 047 , a także pod adresem e-mail: zapisy@sdr.org.pl

Więcej informacji o nieodpłatnej pomocy: www.stowarzyszeniedlarodzin.pl