null

Projekt "Otwarta Firma" w Rembertowie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniach 17 - 23 listopada 2008 roku, po raz pierwszy w Polsce, zorganizowany został Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, obchodzony jednocześnie w 56 krajach. Dla przedsiębiorstw uczestniczących w projekcie to wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym. Szkoła otrzymuje zaś możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy. Urząd Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy również uczestniczył w projekcie "Otwarta firma". W ramach ŚTP 20 listopada br. gościliśmy w Ratuszu młodzież z LI LO. Z-ca Burmistrza ds. społecznych Czesław Ochenduszka po miłym powitaniu uczniów, zapoznał ich ze strukturą pracy w Urzędzie. Młodzież miała okazję nie tylko posłuchać wykładu, ale również odwiedzić poszczególne Wydziały.