null

Projekt "Akademia Rodzica"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Fundacja United Way Polska przedstawia ofertę pomocy rodzinom w związku z realizowanym projektem „AKADEMIA RODZICA”, współfinansowanym ze środków m. st. Warszawy.

Projekt ten zakłada kompleksową i interdyscyplinarną pracę z rodziną, dostosowaną do jej indywidualnych potrzeb. Adresatami projektu są rodziny z Warszawy przeżywające trudności opiekuńczo – wychowawcze, w tym rodziny z dziećmi naturalnymi, rodziny zastępcze lub adopcyjne, w szczególności niepełne lub wielodzietne.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Każda osoba, która zgłosi się do fundacji, po spotkaniu z diagnozującym będzie mogła skorzystać z usług prawnika, psychologa, edukatora finansowego, pedagoga oraz specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

http://www.unitedway.pl/