null

Programy "Dobry Start" i "Rodzina 500+"

Drukuj otwiera się w nowej karcie
www.warszawarodzinna.um.warszawa.pl

ŚWIADCZENIE "DOBRY START"

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego i wynosi 300 zł. Wypłacane jest jednorazowo raz w roku, niezależnie od dochodu, na uczące się dziecko.

Wniosek możesz złożyć w dogodnym dla siebie terminie do 30 listopada 2018 roku:

1. od 1 lipca 2018 r. - przez Internet:

• za pomocą bankowości elektronicznej

• lub poprzez portal: https://empatia.mpips.gov.pl/

2. wnioski w formie papierowej złożysz:

• od 1 sierpnia 2018 r. w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy

• od 3 do 14 września 2018 r. w szkole Twojego dziecka

• wysyłając pocztąŚWIADCZENIE "RODZINA 500+"

Więcej informacji na stronach:

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/