null

Próbna ewakuacja w Szkole Podstawowej nr 189 w Rembertowie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 4 października 2018 roku przeprowadzono próbną ewakuację w Szkole Podstawowej nr 189 przy ul. Dwóch Mieczy 5 w Warszawie, w której w roli obserwatorów uczestniczyli pracownicy delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wraz z Policją oraz Ochotniczą Strażą Pożarną z dzielnicy Wesoła.

Scenariusz działań zakładał uruchomienie sygnału alarmowego po usłyszeniu którego wszystkie osoby znajdujące się w budynku szkolnym, zachowując ostrożność, bez paniki, trzymając się wytycznych zawartych w „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego” oraz „Planie ewakuacji” opuszczą budynek drogami ewakuacyjnymi. Punkty miejsc zbornych w przypadku próbnej ewakuacji znajdowały się na parkingu przed budynkiem szkolnym przy ul. Dokerów.

Ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie, a całkowity czas wyjścia na zewnątrz budynku zajął niespełna 4 minuty. Nauczyciele sprawdzili stan liczby uczniów, a następnie złożyli meldunek koordynatorowi ewakuacji tj. dyrektorowi Szkoły Podstawowej SP 189. Jednocześnie powiadomiono służby i zgodnie z ustaleniami na miejsce przybył jeden z zastępów OSP Wesoła oraz załoga Policji, którym przekazano informacje o sprawnie przeprowadzonej ewakuacji. Po przeprowadzonej kontroli budynku odwołano alarm i uczniowie wrócili na lekcje.

W ćwiczeniach udział wzięło 220 uczniów, 39 nauczycieli, 2 dyrektorów oraz 12 pracowników obsługi i administracji szkoły.