null

Próbna ewakuacja dla dzieci i młodzieży w Rembertowie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
pl_1_e44fa1582917125d3dc0fd75a1fa4a787a1b7a41.jpg

Niezbędnym elementem dotyczącym zapewnienia bezpieczeństwa w placówkach oświatowych jest przeprowadzanie ćwiczeń próbnej ewakuacji.

W dnia 16 września 2020 roku zostały przeprowadzone ćwiczenia ewakuacyjne dla dzieci z Przedszkola nr 423 oraz młodzieży z LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej 9 w Warszawie. W ćwiczeniach, jako obserwator uczestniczyła Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dzielnicy Rembertów.  

Głównym celem uruchomienia alarmu i przeprowadzenia ćwiczeń było utrwalenie zarówno zasad jak i praktycznych zastosowań procedur dotyczących zachowania się w przypadku pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

Dzieci oraz młodzież wraz z opiekunami bez paniki, bezpiecznie, zachowując ostrożność opuścili budynki w niespełna 3 minuty. Punkt zborny znajdował się na boisku szkolnym. Tam również został sprawdzony oraz zliczony stan osobowy.

Ćwiczenia przebiegły bardzo sprawnie, bez żadnych komplikacji i utrudnień. Dzięki osobom nadzorującym organizację, przebieg oraz zgodność z procedurami ćwiczenia odbyły się na wysokim poziomie.

Obowiązek przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.